Alkoholskatt

”Skattehöjning ökar inte smugglingen”

Forskare tror inte att en alkoholskattehöjning i den nivån regeringen talat om kommer att öka smugglingen.

Det vanligaste argumenten mot en höjning av alkoholskatten är att smugglingen av alkohol skulle öka dramatiskt – något som både tar inkomster från svenskt näringsliv och som gör alkoholen svårare att kontrollera. En dramatiskt ökad införsel och konsumtion vid sidan av Systembolaget riskerar också att urholka själva monopolet.

Att en alkoholskattehöjning i någon högre utsträckning skulle bidra till ökad smuggling anser dock inte Mats Ramstedt, alkoholforskare och chef för STAD, vara särskilt troligt.

− Det beror förstås på hur mycket man höjer, men i de nivåer man nämnt i valmanifestet är det knappast någon risk, säger han.

Han hänvisar till finska erfarenheter.

− I Finland har alkoholskatten höjts för en tid sedan och det har lett till en minskning av konsumtionen. Allt tyder på att samma sak skulle hända här, säger han.

I Finland sänktes 2004 alkoholskatten med i genomsnitt 19 procent. Anledningen var att gränshandel ökat kraftigt sedan Estland blev medlem i EU. Skattesänkningen ledde till en kraftig ökning av alkoholskadorna och skatten har sedan dess höjts vid flera tillfällen.

Mer från Accent