Skärpt fransk alkohollag

I Frankrike är det nu förbjudet att sälja alkohol till ungdomar under 18 år. Tidigare var gränsen 16 år. Under sommaren har den franska alkohollagen skärpts även på ett par andra punkter – förbud mot gratisservering av alkohol i så kallade open bars och förbud mot försäljning av alkohol på bensinstationer mellan 22 på kvällen och 8 på morgonen.
Organisationen ANPAA, som arbetar för att förebygga alkoholberoende och missbruk, välkomnar skärpningarna men beklagar samtidigt att alkoholreklam fortfarande är tillåten på Internet – utom på websidor som vänder sig till unga.
– Det blir svårt att kontrollera, konstaterar Claude Riviere, ansvarig för Europafrågor hos ANPAA. Vi försökte förgäves få ett totalförbud, med undantag endast för alkoholindustrins websidor.
Frankrike har sedan tidigare förbud mot alkoholreklam i TV, på bio och i tidningar som riktar sig till ungdomar.

Eva Åhlström

Mer från Accent