Sju av tio vill inte ha alkoholreklam

Sju av tio svenskar vill inte se alkoholreklam i tidningar eller i radio och på teve. Sex av tio tror att ungdomar påverkas av alkoholreklam. Detta visas i en ny rapport från IQ.

Nyligen presenterades en grupp forskare resultat som visar att det finns ett tydligt samband mellan alkoholreklam och hur mycket unga människor dricker. Detta har fått IQs VD Ann-Therése Enarsson att reagera.

– Det räcker som argument för att alkoholreklamen bör diskuteras, säger hon i ett pressmeddelande.

Sedan reglerna för alkoholreklam blev mer tillåtande i Sverige har mängden ökat drastiskt. På nio år, från 2000 till och med 2008, har investeringarna i alkoholreklam i svenska medier ökat från 8 miljoner kronor till drygt 369 miljoner kronor – en ökning med mer än 4500 procent.

Nu har IQ gjort en undersökning om vad svenska folket tycker om alkoholreklam och några andra alkoholpolitiska frågor. Några av resultaten:

  • 73 procent tycker att det är bra att det är förbjudet att göra reklam för alkohol i radio och TV
  • 66 procent tycker att det är dåligt med alkoholreklam i tidningar och tidskrifter
  • 45 procent tycker att det ska vara förbjudet med reklam för alkohol i tidningar, medan 50 procent inte vill införa ett förbud trots att vissa av dem tycker att det är dåligt med reklam
  • 59 procent tror att ungdomar påverkas av alkoholreklam så att de dricker mer
  • 52 procent tror att vuxna påverkas

Undersökningen visar också att nästan nio av tio svenskar vill ha hårdare straff för restaurangägare som serverar alkohol till minderåriga och att fem av tio vill förbjuda alkoholprodukter som vänder sig till unga.

Rapporten ”Vem behöver alkoholreklamen” är framtagen av Novus Opinion på uppdrag av IQ. IQ är ett dotterbolag till Systembolaget som verkar för ”ett smart förhållningssätt till alkohol”.

Pierre Andersson

Mer från Accent