Simon: Vi vill slå hål på myten att vissa droger är harmlösa

Tre frågor till Börje Dahl, ordförande i Simons lokalförening i Örebro, som har fått 100 000 kronor i statsbidrag för arbete mot droger bland kvinnor från olika kulturer.

Vad är Simon för något?

– Simon betyder Sveriges invandrare mot droger, och vi har funnits i 20 år rikstäckande. Sedan finns det en del lokalföreningar också, och Örebro är en av dem. Den övergripande målsättningen är att slåss mot främlingsfientlighet och rasism och att bekämpa alkohol- och narkotikamissbruk. Vi verkar för integration och allas lika värde.

Vad är det ni har fått statsbidrag för?

– Det är ett kvinnoprojekt som heter Iris och som är inriktad på kvinnor som lever rätt isolerat i sina familjer utan så mycket kontakt med svenska språket eller samhället i övrigt. Vi har skapat en mötesplats för dem där de träffas och får kunskaper och jobbar med språket. Det här har vi hållit på med i flera år.

Vad gör ni mer?

– Vi håller bland annat föreläsningar på Svenska för invandrare, SFI, för nyanlända och ger dem en basal kunskap om hur vi ser på alkohol och narkotika här i Sverige. Vi förmedlar att det är förbjudet att knarka i Sverige, vilket knappt svenska människor vet om. Och vi försöker slå hål på myten om att vissa droger är ofarliga och harmlösa.

Jenny Stadigs

Mer från Accent