Populärt seminarium om gårdsförsäljning

I mitten av mars arrangerades ett seminarium om gårdsförsäljning i Riksdagen av CAN och Alkoholpolitiskt forum. Här kan du se hela seminariet i efterhand. Uppdaterat: Nu finns också en kortare sammanfattning av seminariet nedan.

Deltog gjorde Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, Ritva Varamäki, utvecklingschef på Centret för folkhälsa i Finland, Ulf Öberg, advokat och expert på EG-rätt och Sven Andréasson, alkoholläkare och expert på Folkhälsoinstitutet. Samtalsledare var Cecilia Modig, journalist och författare och Pierre Andersson, chefredaktör på Accent.

(Ljudet är lite ojämnt mellan olika delar i klippen nedan, vi ber om ursäkt för detta).

Foto: Michael Fahlstedt, DOBB Production AB

Kort sammanfattning av seminariet

Del 1: Ulrik Lindgren går igenom utredningens förslag

Del 2: Ritva Varamäki berättar om de finska erfaremheterna av gårdsförsäljning

Del 3: Panelen diskuterar

Del 4: Frågor från publiken

Mer från Accent