Sannolikt sprututbyte i Stockholm i höst

Troligen fattar Landstinget nästa vecka beslut om att införa fria sprututbyten för missbrukare i Stockholm.

Beslutet som stöds av både kristdemokraterna och centern kommer med stor sannolikhet tas när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder på tisdag. Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) kommer lägga fram förslaget trots moderaternas motstånd.

– Moderaterna tror inte att landstinget både ska skydda och jobba preventivt mot missbrukare och samtidigt ge ut verktyg för droganvändande, säger moderaternas pressekreterare Cherine Khalil.   

Enligt Birgitta Rydbergs bedömning så kommer även oppositionen rösta för förslaget. Landstinget kommer då tillsammans med Stockholms stad göra en ansökan hos Socialstyrelsen för att till hösten kunna öppna en lokal för sprututbyten i centrala Stockholm.

– Det är en del av en bredare satsning, sprututbytena är ett tidsbegränsat försök som kommer utvärderas vetenskapligt, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg.

Kan inte försöket tolkas som drogliberalt?

– Definitivt inte, vi vill förebygga droganvändande genom kontaktskapande och har ett narkotikafritt samhälle som vision.

 Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS generalsekreterare Per Johansson menar att det är en icke åtgärd och att 25 års forskning ännu inte visat på några tydliga HIV preventiva effekter. Han tycker man istället ska satsa på allmän sjukvård för narkomaner.

– Varje dag är det någon som dör i en narkotikarelaterad död, det är 300-400 personer per år medan det är en i kvartalet som dör i AIDS. Sen delar de sprutor ändå, det är knappt någon som dagligen byter ut sina använda sprutor mot nya, säger RNS generalsekreterare Per Johansson.     

Erik Ardelius

Mer från Accent