Samma drogmönster i USA som i Sverige

Ungdomar dricker och röker mindre, men använder mer marijuana. Resultaten kunde vara hämtade från en svensk undersökning, men kommer denna gång från Los Angeles.

Undersökningen, som gjorts på 47 000 tonåringar i årskurs åtta, tio och tolv, visar att 25 procent av ungdomarna rökt marijuana någon gång under det senaste året, att jämföra med 21,4 procent år 2007. Däremot är det färre som dricker alkohol och röker cigaretter än någon gång sedan 1981.

För första gången ställdes frågan till de äldsta eleverna om syntetisk marijuana, mer känt som Spice eller K2. Så många som 11 procent svarade att de hade prövat, vilket förvånade forskarna. Undersökningen avslöjade också att ungdomar inte betraktar marijuana som en farlig drog.

− Det gör att vi kan förvänta oss en fortsatt ökning, säger Dr Nora Volkow, chef för the National Institute on Drug Abuse (NIDA) som finansierat undersökningen.

Fler och fler stater har legaliserat marijuana för medicinska ändamål.

− Att användningen även bland ungdomar ökar samtidigt kan inte ignoreras. Vi vet att substanser som förekommer på den legala marknaden får större spridning, säger R. Gil Kerlikowske, chef för Vita husets avdelning för drogkontroll.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer