Samband mellan energidryck och alkohol

Studenter som dricker mycket energidrycker dricker också alkohol oftare, blandar oftare de båda dryckerna och dricker oftare stora mängder alkohol när de dricker.

Det har forskare vid Texas universitetet funnit i en ny studie av alkohol- och energidryckesvanorna hos 585 studenter  med olika etnisk bakgrund, genomsnittsålder 18,7 år och lite drygt hälften kvinnor.

Resultatet blev att för varje dag mer, den senaste månaden, en student druckit energidryck ökade sannolikheten att personen druckit alkohol under samma persiod med 80 procent. Sannolikheten att personen skulle blanda alkohol med energidryck ökade med 90 procent.

Forskarna fann också ett samband mellan konsumtion av energidryck och hur mycket alkohol personen drack vid ett enskilt tillfälle. Sambanden var tydligare för män än för kvinnor. Någon skillnad beroende på studenternas etniska bakgrund gick däremot inte att hitta.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer