eu-valet

Så vill partierna jobba med alkoholpolitiken i EU

På söndag är det EU-val– men vilka svenska partier vill egentligen skärpa alkoholreklamen? Och vad vill de när det gäller vinproduktionen? IOGT-NTO har analyserat partipolitiken.

Valet den 26 maj innebär att svenskarna får utse 21 representanter till Europaparlamentet i Bryssel.

För att reda ut partiernas åsikter kring EU:s alkoholpolitik, har IOGT-NTO gjort en enkät. Därefter har man analyserat och rangordnat partierna efter hur de vill arbeta med att förebygga alkoholskador.

Partienkäten bestod av nio sakfrågor och de har fått en extrapoäng för varje fråga de lovat att jobba aktivt med. Totalt kunde partierna därmed få 18 poäng. Flest poäng fick Feministiskt Initiativ (17), tätt följt av Miljöpartiet (16). Lägst poäng fick Moderaterna (4) och Kristdemokraterna (3).

Men för att bedöma trovärdigheten i partiernas svar, har IOGT-NTO också jämfört resultatet med hur partiernas företrädare och deras partigrupper i EU faktiskt har agerat i dessa frågor under den gångna mandatperioden. Den rangordningen ser något annorlunda ut: Där hamnar Socialdemokraterna högst upp på listan och Moderaterna är sämst i klassen. Feministiskt initiativ hamnar i mitten och Kristdemokraterna näst sist. Miljöpartiet är kvar på andra plats.

Enligt partianalysen har Socialdemokraterna alltså varit mest aktiva på det alkoholpolitiska området under gångna mandatperioden. Ledamöterna har bland annat varit drivande i frågan om en alkoholstrategi på EU-nivå, samt att man ska införa starkare minimiregler för alkoholreklam i TV. Man har också kämpat för att subventioner till vinindustrins marknadsföring ska tas bort, och för att Sverige ska kunna kräva svensk skatt på alkohol som förs in i landet.

Dessutom kandiderar IOGT-NTO:s vice ordförande Andrine Winther till EU för Socialdemokraterna. Även Miljöpartiet har en aktiv nykterist bland kandidaterna,  David Ling, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Miljöpartiet har också varit drivande i att införa de nya förstärkningarna av transparenskraven kring parlamentarikers lobbyistmöten, samt för att få bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring.

Partianalysen slår fast att Moderaterna är det enda parti vars företrädare aktivt har motarbetat alkoholpolitiska framgångar på EU-nivå. De har röstat emot att förstärka transparenskrav kring parlamentarikers lobbyistmöten och de har opinionsbildat i Sverige för gårdsförsäljning. Deras partigrupp har även motarbetat förslaget att ta bort EU-stödet till vinindustrins marknadsföring utanför EU.

Mer från Accent