EU-valet

Så tycker EU-kandidaterna om alkohol och narkotika

Nästan alla tycker att en restriktiv alkoholpolitik är viktigt – men bara en tredjedel är beredda att jobba för den. Här kan du få reda på vilka de är.

Accent har skickat en enkät till de tio översta kandidaterna på listorna för de partier som kandiderar till EU-parlamentet. Syftet är att ta reda på var kandidaterna står i drogpolitiska frågor.  Deras svar har vi sedan jämfört med Linda Engströms, biträdande generalsekreterare och chef för påverkansavdelningen på IOGT-NTO, svar.

Ingen av kandidaterna svarade exakt som Linda Engström, men tio av dem ligger nära med sju av åtta gemensamma svar. Se faktarutan till höger. (I efterhand har Ellinor Eriksson (S) inkommit med ett identiskt svar.)

Generellt kan man säga att de svenska kandidaterna är överens med IOGT-NTO om att nivån på alkoholkonsumtionen i ett land spelar stor, eller mycket stor roll för folkhälsan. Det anser 92 procent av de som besvarat enkäten. Lika många uppger att de tycker att en restriktiv alkoholpolitik är viktig.

Trots det är det bara knappt var tredje av de svarande som själva kommer att driva frågan om de blir invalda till parlamentet.

Drygt hälften, 56 procent, anser att det är viktigt att EU antar en ny alkoholstrategi och 44 procent är också beredda att jobba för att en sådan kommer till stånd.

En knapp majoritet, 55 procent, vill begränsa den svenska e-handeln med alkohol medan 37 procent vill ha det som idag. Åtta procent anser att reglerna bör luckras upp och att man ska få handla så mycket man vill.

Inte helt oväntat är ”ungdomsdrickande” den fråga som flest EU-kandidaterna (32 procent) anser vara den viktigaste. Linda Engström anser däremot att en ny alkoholstrategi är den viktigaste alkoholpolitiska frågan i EU.

– Den bästa åtgärden för att minska ungdomsdrickandet är de generella insatserna som pris, tillgänglighet och marknadsföring. Att driva igenom en gemensam alkoholstrategi för hela EU är det bästa en parlamentariker kan göra för ett Europa med minskat ungdomsdrickande, säger hon till Accent.

En stor majoritet, 77 procent, anser att det ska vara möjligt för en medlemsstat att helt förbjuda alkoholreklam.

Kandidaterna är inte heller för att luckra upp narkotikalagstiftningen, 79 procent anser att all hantering av cannabis bör vara förbjuden, medan 12 procent anser att det borde vara tillåtet för eget bruk och tre procent att det bör säljas kontrollerat, ungefär som alkohol. Ingen vill legalisera all hantering.

Här hittar du listan över politikernas svar. Vi har valt att publicera svaren endast från de partier som idag är representerade i EU-parlamentet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer