Klimat

Så ser alkoholens koldioxidavtryck ut

Den svenska alkoholkonsumtionen står för 52 kilo koldioxidutsläpp per person och år.

Alkohol utgör ungefär tre procent av de matrelaterade koldioxidutsläppen i Sverige. Vin och starksprit har en större inverkan än öl. Det visar en ny studie.

Det är en studie från Karolinska institutet och Research institute of Sweden som tittat på vilka utsläpp olika former av alkohol orsakar under sin livscykel.

Vin har det största avtrycket när man tittar på odlingen av råvaran. Starksprit har det största utsläppet i raffineringsstadiet eftersom det är en produkt som kräver destillering. Starkare viner och starksprit har ett större utsläpp från förpackningar eftersom de ofta förpackas i glasflaskor. Svagare viner säljs ofta som bag-in-box och öl i metallförpackning.

Överlag är öl, oavsett alkoholhalt, en produkt som släpper ut mindre koldioxid än vin och sprit. Ölet producerar mellan 0,73 och 0,81 kilo koldioxid per liter medan motsvarande siffra för vin och sprit ligger över två kilo koldioxid per liter.

61 procent av koldioxidutsläppen från alkohol kommer från vin, 33 procent från öl och endast en liten del från starkare vin och starksprit.

För de tio procent av befolkningen med störst alkoholkonsumtion är avtrycket upp till fyra gånger större än för genomsnittssvensken. I denna grupp utgör alkohol en större del av koldioxidavtrycket, mellan sex och elva procent av matrelaterade koldioxidutsläpp.

Ändå är det ölkonsumtionen som gör att män har ett större klimatavtryck till följd av sin alkoholkonsumtion än kvinnor. Män dricker i genomsnitt 38 liter öl om året medan kvinnor bara dricker 6,8 liter om året.

Studien har inte tagit hänsyn till utsläpp från försäljare eller konsumenter utan enbart för odling, raffinering, förpackning och transport.

Mer från Accent