Systembolaget

Så lite har hemleveranserna påverkat

Från och med nästa vecka utökar Systembolaget försöket med hemleveranser till fler län. En första utvärdering av försöket visar inte på någon försäljningsökning. "Steg i fel riktning", säger Linda Engström från IOGT-NTO.

Sedan november 2012 har kunder på ett på ett antal postorter kunnat få varor från Systembolaget levererade hem till dörren av Bring. Nu är en första utvärdering klar.

− Jag tycker att resultatet är över förväntan, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Enligt forskarna Mats Ramstedt, STAD, och Thor Norström, Stockholms universitet, som utvärderar försöket har det varit så få som använt sig av tjänsten att det inte kunnat märkas på försäljningen i försöksområdena.

− Det hade vi i och för sig inte väntat oss heller, säger Mats Ramstedt.

Han tillägger att han inte heller tror att det utvidgade försöket kommer att ha någon större inverkan på försäljningssiffrorna.

Inte heller har utvärderingen visat att de som beställt hemleverans skulle avvika från normalbefolkningen.

− Hemleveranskunder är inte riskkonsumenter i större utsträckning än andra, säger Mats Ramstedt.

Forskarna har försökt få alla som utnyttjat tjänsten att svara på en enkät om sina alkoholvanor. De som svarat har varit 58 kvinnor och 84 män. Av kvinnorna hade 7 procent en riskabelt hög konsumtion och av männen 17 procent, vilket, enligt Mats Ramstedt är samma andel som i normalbefolkningen.

Foto: Eva Ekeroth
Foto: Eva Ekeroth

Att få varorna levererade från Systembolaget tar minst tre dagar enligt Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

− Främst har det varit röda viner i högre prisklasser som efterfrågats, säger han.

Även Tobias Åbonde, nordisk chef för Bring, är nöjd med försöket.

− Vi har faktiskt inte haft en enda incident, säger han.

Han tror att det är tre skäl till det.

– Dels har de som levererar varorna fått en ordentlig utbildning. Samma utbildning som Systembolagets ombud får. Butikspersonal följer också med de nyutbildade chaufförerna vid de första leveranserna. Sedan beror det också på att de kunder som använder sig av tjänsten inte är sådana man får problem med. Och slutligen för att varorna är förbetalda så vi slipper betalningshantering, säger han.

Thor Norström tror också att utbildning av chaufförerna är en viktig del.

− Och att Bring har ett egenintresse av att inte göra fel vid leveranserna. De inser att de i så fall kan bli av med uppdraget, säger han.

Finns det då inga risker med hemleveranser?

− Det ökar ju tillgängligheten även om det är måttligt. Alla steg går i den riktningen, utom den skattehöjning vi fick höra talas om i helgen. Även om varje steg är litet, så kan det, i tillägg till andra förändringar, ge effekter på sikt, säger Thor Norström.

Linda Engström, tf verksamhetschef på IOGT-NTO är inne på samma linje.

− Det finns ingen anledning för IOGT-NTO att gå upp limningen för just hemleveranser, men även om de inte kommer att medföra att folkhälsan påverkas negativt så är det i alla fall ett steg i fel riktning. Vad blir nästa steg? Söndagsöppet? Inte heller det har kanske någon stor inverkan, men för en enskild individ kan det vara avgörande och tillsammans med andra små steg så gör det skillnad, säger hon.

Linda Engström menar att Systembolagets hemleveranser är en onödig service.

− Det här är inget som svenskarna har något behov av. Det bekräftas ju av att så få utnyttjat tjänsten. Det känns som om Systembolaget spelar på en planhalva där de inte behöver vara bara för att möta näthandeln, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer