Pensionssynden

Så gjorde vi granskningen av AP-fonderna

Accent har undersökt hur pensionspengarna hamnar hos världens största alkohol- och tobaksbolag. Så här gjorde vi granskningen.

Accent har granskat AP-fonderna 1, 2, 3, 4 och 7. Vi har uteslutit Sjätte AP-fonden eftersom det är en buffertfond som investerar i onoterade bolag. Det kan finnas alkohol- och tobaksföretag bland dessa företag men eftersom vi inriktat oss på alkohol- och tobaksjättarna ingår ej 6:e AP-fonden i granskningen. Femte AP-fonden har lagts ner och ingår därför ej i granskningen.

När det gäller AP-fond 1–4 har vi varit i kontakt med fondförvaltarna för att få de senaste listorna över innehav. Samtliga innehavslistor är de aktuella från 2014-06-30. Innehavslistorna uppdateras enligt uppgift från fondförvaltaren halvårsvis.

När det gäller AP7 har vi hämtat uppgifterna från deras hemsida, besök under perioden oktober 2014.  AP7 uppdaterar kontinuerligt, oftast månadsvis, sitt innehav och publicerar det på hemsidan.

Accent har valt att definiera alkohol- och tobaksföretag efter dessa listor:

Sedan har vi delvis använt oss av KPA Pensions:s listor för alkohol- och tobaksbolag som de utesluter från sina etiska placeringar. Dock har vi valt att inte vara lika tuffa som KPA Pension i vår bedömning av vad som är ett alkoholföretag eller inte. Exempelvis utesluter de Coca-Cola.

Vi har valt att inte bedöma Coca Cola som ett alkoholföretag, trots att de äger Coca-Cola Amatil som producerar alkohol och alkoläsk samt Coca-Cola Hellenic Bottling Company som producerar öl.

Vi har valt att koncentrera oss på direkt ägande, det vill säga innehav av företagets aktie eller annat värdepapper. Vi har ej detaljstuderat investmentbolag och liknande så med största sannolikhet har AP-fonderna ett ännu större innehav av alkohol- och tobaksbolag än vad som framkommer när man tittar på direkt ägande.

Vi har valt att kategorisera det amerikanska bolaget Altria som ett tobaksföretag, dock har de även stora poster inom alkoholindustrin.

Mer från Accent