Val 2014

Så blir alkoholpolitiken
med rödgrön regering

Efter valet står vi inför ett regeringsskifte. Men hur kommer en ny – troligen rödgrön – regering att påverka alkoholpolitiken?

Det parlamentariska läget efter valet är minst sagt osäkert och det dröjer innan vi vet exakt hur regeringen kommer att se ut de kommande åren. Det mesta talar dock för att de rödgröna partierna kommer att utgöra basen för den.

I Accents partienkät inför valet är de tre partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eniga om grunderna: Såväl alkohol- som narkotikapolitik ska vara fortsatt restriktiv och alla partierna säger sig värna Systembolagets monopol.

Utifrån de rödgröna partiernas svar på enkäten och vad de säger i sina partiprogram kan man dock dra ett antal slutsatser. Här är fem slutsatser på fem viktiga områden:

Slutsats ett: Gårdsförsäljningen död

Gårdsförsäljningsfrågan är troligen död och begraven i och med valresultatet. Ingen av partierna säger sig vara intresserade av att väcka frågan till liv.

Slutsats två: Förbud mot alkoholreklam? Nja.

Reklamen har varit den fråga som IOGT-NTO valt att lyfta fram i samband med valrörelsen. I Accents enkät svarar V och MP att de helt vill förbjuda alkoholreklam medan S svarar nej. Tittar man på IOGT-NTO:s kampanj Alkoholstör blir svaret något mer nyanserat ­­– där har en hälften av partiets riksdagskandidater sagt att man vill skärpa lagstiftningen.

Socialdemokraternas valvaka 2014 Foto: Phil Jamieson
Socialdemokraternas valvaka 2014 Foto: Phil Jamieson

Slutsats tre: Inte högre alkoholskatt

När det gäller framtida höjningar av alkoholskatten är de rödgröna inte lika överens. V är för ytterligare höjningar. MP likaså, men med vissa reservationer. Man säger att alkoholskatten är ett viktigt styrmedel och att nivån är ”en viktig diskussion”. Regeringens största parti Socialdemokraterna vill enligt enkätsvaret till Accent inte ha någon mer alkoholskattehöjning.

Slutsats fyra: Begränsad e-handel med alkohol

Frågan om vinklubbar och andra typer av e-handel med alkohol utreds redan på initiativ av den avgående regeringen – resultatet av den utredningen kommer att presenteras om några veckor. När det gäller valvinnarna så säger V och MP att man helt vill förbjuda e-handeln, medan S nöjer sig med att den bör begränsas mer än idag.

Slutsats fem: Restriktiv narkotikapolitik – men mer fokus på vård

När det gäller narkotikapolitiken ligger den av allt att döma fast. Såväl S som MP är tydliga i Accents enkät med att de vill stå upp för en restriktiv narkotikapolitik och visionen om ett narkotikafritt samhälle. V talar mer om helhetssyn och om vikten av att bygga ut den generella välvärden – men tar tydligt avstånd från tankar på legalisering.

Möjligen kommer en avkriminalisering av eget bruk av narkotika upp på bordet framöver. Vänsterpartiet är för en avkriminalisering. Jonas Sjöstedt tog upp frågan i partiledardebatten och senast den 12 september skrev riksdagsledamoten Eva Olofsson (V) om kravet på SVT:s debattsida tillsammans med Björn Fries.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin  Foto: Miljöpartiet de Gröna
Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin Foto: Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiet säger i sitt partiprogram att man vill se ett ändrat fokus från straff till vård när det gäller den enskildes missbruk, men tar inte ställning för en avkriminalisering.

Socialdemokraterna drev igenom kriminaliseringen 1988. De röstade visserligen emot skärpningen 1993 (som införde fängelse i straffskalan för att polisen skulle få rätt till tvångsmedel) – men ändrade den inte när man vann valet året efter. Partiet är fortfarande tydligt emot en avkriminalisering och det är inte sannolikt att V och MP lyckas få S att ändra sig de kommande fyra åren.

Att retoriken från regeringen framöver kommer att kretsa mer kring vård än straff är dock ingen högoddsare.

Mer från Accent