Rödgröna föreslår tuffare alkoholpolitik

Rödgröna föreslår tuffare alkoholpolitik
STOCKHOLM Rödgröna oppositionen vill skärpa svensk alkoholpolitik om man vinner valet nästa år med sänkta införselkvoter, höjd skatt på alkoläsk och nej till gårdsförsäljning. Det framgår av en gemensam S-MP-V-motion till riksdagen.
Motionen från riksdagsledamoten Agneta Lundberg (S) och 16 kollegor har ett brett anslag och tar upp frågor kring hur man ska kunna förbättra förebyggande insatser och minska införsel, tillgänglighet, konsumtion och alkoholskador.
”Den uppskruvade skadespiralen har i stort sett sin bakgrund i att den i praktiken obegränsade införseln för ´personligt bruk´ nu är satt ur system”, skriver de och påminner om att en person legalt kan medföra en tvåårskonsumtion vid varje inresa från annat EU-land.
Regeringen bör därför omgående ta initiativ till att pröva införselreglerna med hänvisning till folkhälsoskäl för att drastiskt minska alkoholinförseln. Och bör driva frågan tillsammans med andra berörda EU-länder. 
”Under överskådlig tid måste vi begränsa införseln, om vi ska kunna undvika en hotande folkhälsokatastrof”, skriver motionärerna.
Finland anges som varnande exempel att försöka hejda införsel med sänkta skatter, och landet har efter ökade alkoholskador tvingats stegvis höja skatterna igen.
Även förslag om att införa en tilläggsavgift på alkoläsk och söt cider framförs då dessa drycker ses som inkörsport för unga till att tidigt etablera alkoholvanor. MP har i en egen partimotion preciserat avgiften till 20 kronor per liter.
Den rödgröna motionen säger nej till gårdsförsäljning av vin som branschen, vinbönder och jordbruksministern pläderat för. Detta då det i förlängningen skulle hota Systembolagets monopol, något som även regeringens alkoholutredning konstaterade.
Motionärerna förslår att alkoholreklam i TV förs upp i internationella forum då det svenska förbudet idag kringgås genom att sända från annat land. Och i de globala WTO-förhandlingarna om tjänstehandel bör alkohol undantas helt. Detta då folkhälsa bör överskugga näringsintressen.
Förebyggande insatser för att skydda barn från alkohol och hjälpa dem med i familjer med missbruk förs fram. Likaså skolans roll för preventiva insatser, beroendekunskap för högskolestudenter och säkerställa fortsatt alkohol- och drogforskning.
– Det gäller att begränsa ungas möjligheter att få tag i alkohol. Priset spelar roll och en del av den alkohol som införs går till dem. Det vill vi ändra på, sade Agneta Lundberg i en debatt i SR Studio Ett i tisdags.
Moderate riksdagskollegan Jan R Andersson tycker dock att höjda skatter inte är rätt väg att stävja alkoholproblemen. 
- De skjuter över målet. Sverige kan inte enskilt bestämma över införselkvoter och höjda skatter är inte lösningen. Det är nya idéer som behövs, inte gamla återställare, sade Andersson.
Han menar att Moderaterna tvärtom vill sänka alkoholskatter. Men hade svårt att förklara hur detta inte skulle öka konsumtionen.
• I den borgerliga regeringsförklaringen anges att man vill föra en restriktiv alkoholpolitik och sänka konsumtionen och alkoholskadorna. Men man är internt oenig om strategin som skatter, gårdsförsäljning, Systembolagets monopol.
Alkoholfrågan kan bli politiskt het i parlamentet i vinter. Många motioner har lämnats om folkhälsofrågor och regeringen ska även försöka enas kring förslag om ny alkohollag.
• Fotnot: Länk till alkoholmotionen från åtta socialdemokrater, sex miljöpartister och tre riksdagsledamöter från Vänstern.
Av Drugnews/Sven Liljesson
DRUGNEWS: Rödgröna oppositionen vill skärpa svensk alkoholpolitik om man vinner valet nästa år med sänkta införselkvoter, höjd skatt på alkoläsk och nej till gårdsförsäljning. Det framgår av en gemensam S-MP-V-motion till riksdagen.

Motionen från riksdagsledamoten Agneta Lundberg (S) och 16 kollegor har ett brett anslag och tar upp frågor kring hur man ska kunna förbättra förebyggande insatser och minska införsel, tillgänglighet, konsumtion och alkoholskador.

”Den uppskruvade skadespiralen har i stort sett sin bakgrund i att den i praktiken obegränsade införseln för ´personligt bruk´ nu är satt ur system”, skriver de och påminner om att en person legalt kan medföra en tvåårskonsumtion vid varje inresa från annat EU-land.

Regeringen bör därför omgående ta initiativ till att pröva införselreglerna med hänvisning till folkhälsoskäl för att drastiskt minska alkoholinförseln. Och bör driva frågan tillsammans med andra berörda EU-länder. 
”Under överskådlig tid måste vi begränsa införseln, om vi ska kunna undvika en hotande folkhälsokatastrof”, skriver motionärerna.

Finland anges som varnande exempel att försöka hejda införsel med sänkta skatter, och landet har efter ökade alkoholskador tvingats stegvis höja skatterna igen.

Även förslag om att införa en tilläggsavgift på alkoläsk och söt cider framförs då dessa drycker ses som inkörsport för unga till att tidigt etablera alkoholvanor. MP har i en egen partimotion preciserat avgiften till 20 kronor per liter.

Den rödgröna motionen säger nej till gårdsförsäljning av vin som branschen, vinbönder och jordbruksministern pläderat för. Detta då det i förlängningen skulle hota Systembolagets monopol, något som även regeringens alkoholutredning konstaterade.

Motionärerna förslår att alkoholreklam i TV förs upp i internationella forum då det svenska förbudet idag kringgås genom att sända från annat land. Och i de globala WTO-förhandlingarna om tjänstehandel bör alkohol undantas helt. Detta då folkhälsa bör överskugga näringsintressen.

Förebyggande insatser för att skydda barn från alkohol och hjälpa dem med i familjer med missbruk förs fram. Likaså skolans roll för preventiva insatser, beroendekunskap för högskolestudenter och säkerställa fortsatt alkohol- och drogforskning.

– Det gäller att begränsa ungas möjligheter att få tag i alkohol. Priset spelar roll och en del av den alkohol som införs går till dem. Det vill vi ändra på, sade Agneta Lundberg i en debatt i SR Studio Ett i tisdags.

Moderate riksdagskollegan Jan R Andersson tycker dock att höjda skatter inte är rätt väg att stävja alkoholproblemen. 
- De skjuter över målet. Sverige kan inte enskilt bestämma över införselkvoter och höjda skatter är inte lösningen. Det är nya idéer som behövs, inte gamla återställare, sade Andersson.

Han menar att Moderaterna tvärtom vill sänka alkoholskatter. Men hade svårt att förklara hur detta inte skulle öka konsumtionen.

• I den borgerliga regeringsförklaringen anges att man vill föra en restriktiv alkoholpolitik och sänka konsumtionen och alkoholskadorna. Men man är internt oenig om strategin som skatter, gårdsförsäljning, Systembolagets monopol.

Alkoholfrågan kan bli politiskt het i parlamentet i vinter. Många motioner har lämnats om folkhälsofrågor och regeringen ska även försöka enas kring förslag om ny alkohollag.

• Fotnot: Länk till alkoholmotionen från åtta socialdemokrater, sex miljöpartister och tre riksdagsledamöter från Vänstern.

Av Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent