Röda Korset ska lära ungdomar rädda fulla kompisar

Barn och ungdomar bör ha sådana första hjälpen-kunskaper att de kan rädda kompisar som har blivit farligt fulla. Det anser svenska Röda Korset, som just nu håller på att ta fram ett lektionspaket som är tänkt att användas på skolor runt om i landet.

Röda Korsets nya första hjälpen-utbildningen för alkoholrelaterade tillbud ska lära skolbarn och -ungdomar att hantera alkoholförgiftning.

– Det handlar om att lära sig hantera allt från illamående till lägen där det blivit direkt livshotande, som andningsstopp och hjärtstopp, säger Lars Adamsson, samordnare för första hjälpen på svenska Röda Korset.

Utbildningen är tänkt att ske på lektionstid runt om i Sveriges skolor, och ska helt och hållet skötas av barnens vanliga lärare.

– Vi utbildar inte lärarna – de är pedagoger, det behöver de inte lära sig. Vi ger dem bara verktygen. Vi har även testat utbildning av lärarna men det blir för tungrodd, så det här är helt enkelt ett antal färdig lektioner.

Inspirationen kommer från brittiska Röda Korset, som nyligen har rullat ut en kampanj som ska lära de brittiska skolbarnen att ta hand om sina fulla kompisar.

– Vi har en projektledare som ska testflyga det här i höst, och sedan lanseras det efter nyår. Sedan kommer det nog att dröja till hösten innan det börjar användas på allvar, säger Lars Adamsson.

Varför skapar ni en alkoholrelaterad första hjälpen-utbildning?

– Alkohol är en drog som är vanlig och används i samhället. Britternas inställning är ”lev livet, men se till att du kan ta hand om dig om något händer”, och vi har också nappat på det. Vi lägger ingen massiv tyngd på pekpinnar utan fokuserar på att man ska kunna hantera sig själv och hjälpa sin kompis om något händer.

Hur många barn och ungdomar planerar ni att nå med utbildningen?

– Britterna har nått 5–10 procent i sin kampanj, och vi hoppas att vi når åtminstone dit och gärna ännu fler. Tanken är att lektionspaketet ska finnas som en resurs i skolorna och uppdateras eftersom.

Vad kostar det här?

– Det vet vi inte ännu. Men målet är att det i stort sett ska säljas till självkostnadspris till skolorna, säger Lars Adamsson.

Jenny Stadigs

Mer från Accent