Röda Korset bantar

Röda Korset har vuxit ur sin kostym och nu bantar organisationen genom att ta bort en tredjedel av de administrativa tjänsterna runt om i landet. 150 anställda kommer att få gå. Omorganisationen handlar om att spara pengar, men också om att arbeta mer effektivt och anpassat till hur Röda Korset ser ut i dag. För tio år sedan hade man t ex 10 000 fler medlemmar.

– Behovet av administrativ personal har minskat. Vi finns på 300 orter, vilket är mer än för tio år sedan. Vi har en jättestor närvaro ute i landet, men inte så stort behov av tjänstemän på plats. Genom exempelvis central upphandling, i stället för att varje region handlar individuellt, spar man pengar, säger Ulrika Årehed Kågström, biträdande generalsekreterare och berättar att man nu kommer att fokusera starkt inom områdena konflikt, katastrof, migration och social delaktighet. Interna processer kommer man att lägga mindre energi på.

Regionstrukturen kommer alltså att försvinna och ersättas aven modern linjeorganisation samt ökad centralisering.

Vad tycker de anställda på Röda Korset?

–Många tycker att ”äntligen”, att det var på tiden. Medan andra är oroliga. Det är inte enkelt att lägga om arbetssätt, konstaterar Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent