Politik

Den nya alkohollagen kan leda till ökad konsumtion

När regeringen presenterade sitt förslag till ny alkohollag i dag hävdade folkhälsominister Maria Larsson att en lägre alkoholkonsumtion hela tiden har varit målet. Men IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt är kritisk och menar att en rad av förslagen kan få en motsatt effekt.

– Man kan tycka att alla de åtgärder som nu föreslås är harmlösa och begripliga var och en för sig. Men sammantagna kommer de att ha en förödande effekt på konsumtionen och därmed skadorna, säger hon.

I det nya lagförslaget ändras reglerna för restauranger som ansöker om serveringstillstånd. Tidigare har endast restauranger som tillhandahåller ”lagad mat” kommit i fråga för alkoholservering. Nu ändras formuleringen till ”lagad eller på annat sätt tillredd mat”, trots att flera remissinstanser pekat på att den formuleringen kommer att leda till en kraftig ökning av serveringstillstånd. Även cateringfirmor ska kunna få permanent serveringstillstånd.

– Det vi behöver i Sverige idag är inte fler ställen där vi kan köpa alkohol. Vi behöver fler alkoholfria miljöer och bättre stöd till alla som drabbas av alkoholproblem i form av beroende, sjukdom, våld och allt annat, säger Anna Carlstedt.

Men enligt Maria Larsson kommer den nya formuleringen inte att leda till en kraftig ökning av ställen som får servera alkohol.

– Vi tror att vi har gett en bra vägledning till när serveringstillstånd ska ges eller inte. Det kan bli en viss ökning eftersom en ny sorts restauranger kan komma i fråga men kaféer och hamburgerrestauranger ska inte få serveringstillstånd, säger hon.

I lagförslaget åläggs kommunerna att ta fram tydliga riktlinjer och en handlingsplan för tillsyn. Lagen skräps också så att den som ansöker om serveringstillstånd måste avlägga en examen och den som är serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år.

– Det finns ett tydligt krav på kommunerna att sköta tillsynen på ett bättre sätt, säger Maria Larsson.

Regeringen valde att inte följa alkoholutredningens förslag om att begränsa öppettiderna på krogarna trots att flera studier visar att begränsade öppettider har en direkt effekt på alkovåldet.

Den så kallade bjudregeln, som går ut på att det är okej att bjuda minderåriga på alkohol, skärps i den nya lagen. Förtydligandet säger att det endast gäller enstaka glas, under kontrollerade former.

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är kritiska mot att vuxna överhuvudtaget får bjuda minderåriga på alkohol. De skriver i ett pressmeddelande att regeringen litar för mycket på de vuxna och utgår ifrån att familjer alltid är välfungerande.

Sveriges hotell- och restaurangföretagare var nöjda med regeringens lagförslag och konstaterar att flera av de ändringar som presenterades ligger i linje med de synpunkter som branschen fört fram.

Joanna Wågström

Andra förändringar i alkohollagen i korthet


• Försäljning eller servering av folköl får inte ske om inte en anmälan har gjorts till kommunen. Den som bedriver detaljhandel med folköl är ansvarig för att personalen har kunskaper om vad som gäller för folkölsförsäljning samt att kommunen ska ha en tillsynsplan.

• Rumsservering ska vara tillåten för hotell som har serveringstillstånd.

• Provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården ska vara tillåten. Provsmakning är tillåten vid evenemang, exempelvis mässor.

• Kryddning av brännvin ska vara tillåten efter anmälan till kommunen.

• Erinran införs som påföljd vid lindriga förseelser. Varning och återkallelse av tillstånd vid allvarliga eller upprepade förseelser behålls.

• Bestämmelsen om vad som får framställas i bild vid marknadsföring av alkohol utvidgas till att gälla alla medier.

• Bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat förs in i alkohollagen. Systemet med införsel, försäljning och inköp av teknisk sprit avskaffas och ersätts i alkohollagen med rätten att bedriva handel med teknisk sprit, för den som är godkänd upplagshavare enligt bestämmelserna i lagen om alkoholskatt. Läkemedelsverkets tillsynsuppgift överförs till Statens folkhälsoinstitut.

• Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Bestämmelserna om teknisk sprit föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Mer från Accent