Ryssland

Restriktiv politik minskade rysk alkoholkonsumtion

Den ryska alkoholkonsumtionen har minskat med drygt 40 procent sedan 2003. Kraftfulla alkoholpolitiska åtgärder förklarar minskningen.

Ryssland har genomfört en rad alkoholpolitiska åtgärder för att komma till rätta med den höga alkoholkonsumtionen. Minimipriserna har höjts, butiker tillåts inte längre sälja alkohol efter klockan 23, och alkoholreklam har förbjudits. Det skriver the Guardian.

Nu visar en ny rapport från WHO  att konsumtionen har minskat med 43 procent sedan 2003. Det rapporterar UN News.

Åtgärderna har också fått den förväntade livslängden att öka.

Ryssland har länge ansetts vara ett av de länder i världen som konsumerar mest alkohol. Värst var det, enligt WHO, under 1990-talet då varannan rysk man i arbetsför ålder dog i förtid på grund av alkohol.

Kontrollåtgärder har minskat hemtillverkning, smuggling och illegal produktion av alkohol. Det har bidragit till att den beräknade livslängden för en ryss nådde historiskt höga nivåer 2018, då den förväntade livslängden för män var 68 år och för kvinnor 78. I början av 1990-talet var den förväntade livslängden för män bara 57 år.

– Resultaten visat att åtgärder som införande av kontrollsystem, högre priser och begränsad tillgänglighet räddar liv och minskar utgifterna för hälsovården, säger Carina Ferreira-Borges, från alkohol- och narkotikaprogrammet på WHO:s Europakontor, till UN News.

De flesta av åtgärderna som Ryssland vidtagit följer WHO:s rekommendationer. Nu hoppas WHO att fler länder ska följa efter. Studier visar att mer än tre miljoner människor avled till följd av alkohol 2016. Tre fjärdedelar av de avlidna var män.

Det är inte första gången Ryssland mobiliserar alkoholpolitiskt. Den siste sovjetledaren, Michail Gorbatjov, vidtog en rad åtgärder för att minska den höga alkoholkonsumtionen och lyckades få den att minska. Efter Sovjetunionens fall ökade konsumtionen kraftigt fram till början av 2000-talet.

Mer från Accent