Vård

Regeringen vill utreda sambandet mellan psykisk ohälsa och beroende

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska titta närmare på hur vården fungerar för personer med både missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Uppskattningsvis en tredjedel av de som söker hjälp för missbruk bedöms även lida av ångest. Ännu fler uppvisar symtom på depression. Personer med psykisk ohälsa hamnar också i beroende i större utsträckning än den övriga befolkningen. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därför ges nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga sambandet mellan psykisk ohälsa och beroende. Man ska även titta närmare på hur samarbetet mellan olika instanser fungerar och hur vården för gruppen kan förbättras.

– Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

1,5 miljoner kronor avsätts för arbetet, som ska ske i samarbete med Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och berörda intresseorganisationer. Uppdraget ska redovisas i slutet av november 2019.

Mer från Accent