Regeringen drar igång narkotikautredning

Regeringen tillkallar en narkotikautredning som bland annat ska se över hur Sverige kan öka den internationella respekten för FNs narkotikakonventioner. ”Den globala narkotikasituationen ändrar sig, och vår restriktiva politik i Sverige är beroende av att det också finns en restriktiv politik i omgivningen”, säger Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

Utredningen ska kartlägga Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet och beskriva möjligheter till bättre resursutnyttjande och samordning.

– Det övergripande målet är att se hur Sverige kan öka respekten för FNs narkotikakonventioner, säger Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig hos folkhälsominister Maria Larsson på Socialdepartementet.

Syftet är alltså att försöka se till så att Sveriges restriktiva narkotikapolitik får genomslag i omvärlden?

– Ja, ett syfte är givetvis att få genomslag för vår egen ståndpunkt. Det finns tendenser att luckra upp respekten för FNs narkotikakonventioner, som är grundvalen. Det finns exempelvis diskussioner om att legalisera cannabis, ta lättare på narkotikasmugglingen och så vidare. Men det anser regeringen inte är rätt väg att gå.

Den senaste stora narkotikautredningen i Sverige gjordes för ungefär tio år sedan, och under de åren är det inte bara på politikfronten som det har hunnit hända mycket inom narkotikaområdet.

– Den globala narkotikasituationen förändras. Vi har bland annat nya missbruksmönster, nya smuggelvägar och internetförsäljning. När man grunnade på de här frågorna för tio år sedan var internetförsäljning absolut ingen fråga.

Utredningen ska vara klar den 31 augusti 2011.

Jenny Stadigs

Mer från Accent