Råd på akuten lönar sig

Personer som hamnar på akuten med alkoholrelaterade skador är mottagliga för råd om sitt drickande. Det visar en ny amerikansk studie.

I studien, som publicerats i the Annals of Emergency Medicine, fick 600 akutpatienter som identifierades som risk- eller missbrukare, genomgå en sju minuter lång intervju. Under intervjun beskrev sjukvårdspersonalen för patienten hur skadorna hade samband med alkoholkonsumtion. Patienten fick diskutera vad som hindrade honom eller henne att minska sin konsumtion och sedan sätta upp mål för en minskning.

Jämfört med patienter som endast fick konventionell behandling minskade gruppen såväl mängden de drack som antalet tillfällen de berusat sig och antalet tillfällen de kört efter att ha druckit de närmaste tolv månaderna efter intervjun.

− Under helgerna kan det hända att samtliga I väntrummet har alcohol- eller narkotikarelaterade skador, och ändå gör vi ingen screening och intervention, säger Gail D`Onofrio, artikelns huvudförfattare och ansvarig för akutmedicin vid Yale School of Medicine. Vårt mål är att normalisera det här sättet att arbeta.

Viss oro finns dock för att försäkringsbolagen kan vägra patienterna vård om skadan eller sjukdomen är orsakad av eget alkohol- eller drogbruk.

Eva Ekeroth

Mer från Accent