Pundare eller droganvändare?

Heroinanvändare bör inte kallas för pundare eller beroende. Det anser en inflytelsefull tankesmedja i Storbritannien, som menar att sådana benämningar gör det svårare för droganvändare att sluta.

Att bli kallad för pundare eller beroende innebär ett stigma, anser den brittiska tankesmedjan UK Drug Policy Commission.

Tankesmedjan anser att samhället måste visa större sympati för droganvändarna – allmänheten förstår inte hur svårt det är för exempelvis heroinmissbrukare att sluta med drogen, skriver BBC News.

Den attityd droganvändare möts av i dag är lika skadlig som de attityder som homosexuella och människor med mentala sjukdomar möttes av för 30 år sedan, enligt tankesmedjan.

Jenny Stadigs

Mer från Accent