Politik

”Privata vinstintressen bör hållas borta”

Alkoholmonopolen världen över är hotade. I staten Washington avskaffades monopolet efter en folkomröstning. Starka vinstintressen i kombination med en individualiserad syn på alkohol ligger bakom. Det tror Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

”Det svenska alkoholmonopolet uppkom ur insikten att privata vinstmotiv och möjligheten att enkelt få sälja alkohol är det som gör det svårt att hålla alkoholskadorna nere – inte invånarnas önskan att dricka alkohol.” Det skriver Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, i en kommenterande artikel i tidskriften Journal of studies on alcohol and drugs.

Så du menar alltså att intresset för att sälja alkohol är ett större problem än intresset för att dricka?

 – Ja, därför att marknadskrafter, privat vinstintresse och konkurrens är starka krafter som strävar efter att öka konsumtionen och liberalisera politiken. Det ger ökade problem för individen, omgivningen och samhället, säger Per Leimar.

Kommentaren i den vetenskapliga tidskriften blev han ombedd att skriva av huvudredaktören Tom Babor. Artikeln Per Leimar ombads kommentera handlade om att opinionsundersökningar visar att invånarna i staten Washington inte är nöjda med utvecklingen sedan alkoholmonopolet avskaffades genom en folkomröstning.

– Studien visar att många i Washington bytte åsikt efter att monopolet hade avskaffats och de såg hur det gick. Tjugo procent av de tillfrågade som hade röstat ja, sa att de nu skulle rösta nej. Det hade ändrat valresultatet och monopolet skulle inte ha avskaffats. Ändå pågår det en diskussion i flera delstater i USA och även i Kanada om att avskaffa monopol. Partier på högerkanten har dominerat politiken och de har liten förståelse för den här typen av reglering av marknaden, säger han.

Resultaten av opinionsundersökningar om alkoholpolitiska åtgärder beror mycket på hur alkohol uppfattas.

–Alkohol upplevs i Sverige som ett mindre problem än tidigare. Min tolkning är att alkoholfrågan tappat fokus jämfört med andra frågor. Det ger utrymme för avregleringar.

Han har några teorier om varför.

– Inför EU-inträdet förde Sveriges bryggerier en intensiv diskussion i medierna och ifrågasatte politikens effektivitet. De publicerade en rapport som visade att den oregistrerade alkoholkonsumtionen utgjorde en avsevärd andel av totalkonsumtionen. Att senare beräkningar visat att det inte stämde fick inte samma uppmärksamhet. En annan möjlig orsak är att alkohol alltmer ses som ett individuellt problem med ökat fokus på hälsokonsekvenser för individen och mindre fokus på sociala konsekvenser.

I artikeln beskriver han också den svenska liberaliseringen av alkohollagen som ett uttryck för politisk vilja, snarare än folkets.

– De senaste femton åren har svenska folket blivit allt mer restriktiva i sina attityder till alkohol medan politiken har blivit allt liberalare.

Viss uppluckring av den svenska alkoholpolitiken skedde som en konsekvens av EU-inträdet, till exempel ansågs import- och partihandelsmonopolen strida mot EU:s regler. Andra lagändringar drev den svenska regeringen igenom utan krav utifrån.

Även här tror han att den alltmer individualiserade synen på alkohol, som betonar individens ansvar, spelar in. Andra faktorer som han tror kan bidra är frihandelsavtal och ett ökat inflytande från alkoholindustrin.

– Monopolet i Washington röstades bort av folket, men initiativ kom från butikskedjan Costco som startade en namninsamling i sina butiker. Att utfallet blev som det blev antyder att folk inte ansåg att alkohol var ett tillräckligt stort problem för att de skulle rösta mot förslaget.

Någon folkomröstning om det svenska monopolet ser inte Per Leimar framför sig.

– Det finns just nu ingen öppen, seriös diskussion i Sverige om att avskaffa monopolet. Istället hotas monopolet genom att kommersiella aktörer hittar olika vägar för distansförsäljning. Det underminerar monopolets legitimitet, vilket den svenska regeringen inte gjort något åt, till skillnad från de norska och finska som reagerade redan för bortåt tio år sedan.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent