Priserna på narkotika har halverats

Sedan slutet av 1980-talet har priserna på narkotika i Sverige halverats. De senaste åren har dock trenden vänt – det visar en ny rapport om narkotikatillgänglighet som CAN presenterar idag.

Den stora förändringen av priserna skedde under 1990-talet. Under 2000-talet har nedgången varit mindre markant och de senaste två-tre åren har priserna för kokain, hasch, marijuana och heroin rent av stigit något. När det gäller amfetamin ligger priset dock stilla.

Rapporten omfattar utvecklingen från 1988 till 2010. Förutom att priserna sjunkit ser CAN också att beslagen av narkotika har ökat under samma period.

– Sammantaget måste man se det som att tillgängligheten har ökat jämfört med slutet av 1980-talet, säger Ulf Guttormsson, utredare på CAN och huvudförfattare till rapporten.

Exakt vad som ligger bakom den ökande tillgängligheten och de sjunkande priserna är svårt att säga, men delvis verkar det bero på att det finns fler aktörer som tillverkar och smugglar narkotika.

– Det är en ökad konkurrens helt enkelt. Det verkar också vara en del av en internationell trend med sjunkande världsmarknadspriser.

Rapporten bekräftar att både marijuana och kokain blivit vanligare i Sverige och att bruket av dessa droger spridit sig till hela landet.

– När det gäller till exempel kokain fanns tidigare knapphändiga uppgifter om gatupriset – polisen rapporterade i många län att det helt enkelt inte förekom. De senaste åren har vi fått rapporter om kokain från samtliga län. Heroin har blivit mindre vanligt under samma period.

När det gäller prisökningen de senaste två-tre åren är Ulf Guttormsson väldigt försiktig med att säga vad som egentligen ligger bakom.

– En förhoppning om att det beror på att tillgängligheten håller på att minska igen.

Pierre Andersson

Hela rapporten kan laddas ner här (pdf).

Mer från Accent