Pris och inkomst styr drickandet

DRUGNEWS: Ökade inkomster och billigare alkohol har större betydelse för hur mycket vi dricker än exempelvis tillgänglighet och lördagsöppet på Systemet. Det visar ny forskning om totalkonsumtionen efter Sveriges EU-inträde.

Alkoholforskarna Mats Ramstedt och Thor Norström på Stockholms universitet har analyserat faktorer som påverkat svenskarnas konsumtionsmönster.

Från 1995 till 2008 ökade konsumtionen per invånare över 14 år från 7,8 liter ren alkohol (omräknat i 100 procent) till 9,7 liter på årsbasis.

Införselkvoterna har i praktiken försvunnit från andra EU-länder och resandeinförseln mer än fördubblats. Men även Systembolaget som öppnat fler butiker, ökat servicen och åter öppnat på lördagar har ökat sin försäljning och har nu 58 procents marknadsandel.

Men den kanske viktigaste förklaringen till det ökade drickandet är att svenskars medelinkomst har stigit cirka 30 procent samtidigt som alkoholen blivit billigare.

– Vår studie av Systembolagets ökande försäljning visar att de ekonomiska faktorerna spelar överlägset störst roll för att man ska köpa mer alkohol. den disponibla inkomsten har höjts rejält och de faktiska alkoholpriserna har sjunkit. Båda faktorerna gör att folk känner att de har råd att köpa mer, säger Mats Ramstedt till Svenska Dagbladet.

Enligt forskarnas modell står de ekonomiska faktorerna för 85 procent av den ökade försäljningen, resten ökad tillgänglighet.

I goda tider dricker många mer alltså. Men det borde även innebära att den nu ekonomiska krisen med ökad arbetslöshet och avtagande löneutveckling borde göra att folk köper billigare eller mindre alkohol.

Och enligt mätningarna i år från Sorad så är alkoholkonsumtionen på väg ner och hamnar kanske kring 9,5 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre. Särskilt noteras att resandeinförseln, särskilt av starksprit, har minskat till följd av sämre kronkurs.

Folk åker mindre ofta utomlands bara för att handla och i några systembutiker märks inför midsommar att fler kunder väljer något billigare produkter.

Fotnot: Forskarna Mats Ramstedt och Thor Norströms artikel ”Totalkonsumtionen av alkohol 1995-2007 – ekonomiska faktorer är viktigare än tillgänglighet”, i CAN:s tidskrift Alkohol & narkotika nr 3/2009, (pdf-fil, 6 sidor).

Av Drugnews/SL

Mer från Accent