Cannabis

Politiker anmäler Sveriges Radio

Sveriges Radios program Studio Ett har anmälts till Granskningsnämnden för radio och tv. Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) reagerar mot att ett påstående om cannabis fick stå oemotsagt.

Den 6 augusti i år handlade Studio Ett om ändrade alkoholvanor och ökat drickande. Ann Heberlein, författare och lektor i etik, och journalisten Viggo Cavling diskuterade alkoholromantik och normer –  en njutning eller fylla själens tomrum. Heberlein varnade för normförskjutning och att alkohol orsakar lidande och kan kopplas till olyckor, barn som far illa och kvinnor som misshandlas.

Men mitt i det direktsända inslaget sade Viggo Cavling att det är bättre att hellre förbjuda starksprit och som i USA ”röra oss mer mot cannabis, en lättare form av missbruk”. Heberlein svarade att där är de överens: ”Mer cannabis och mindre alkohol, det håller jag med om”.

Programledaren bröt in och undrade ode båda på allvar förespråkar en illegal drog?
”Effekterna av ett cannabisrus är faktiskt mindre problematiska för omgivningen – för det är sällan en människa som rökt på blir våldsam”, sade Ann Heberlein och fick medhåll av Cavling. Därpå försökte programledarna styra tillbaka diskussionen till att handla om alkohol.

Kristdemokraten Anna-Karin Klomp i Uppsala reagerar mot inslaget.
– Påståendet att cannabis skulle vara mindre skadligt för omgivningen än alkohol ifrågasattes inte av programledarna. Det fick stå helt ovederlagt. Det bryter mot kravet på allsidighet och opartiskhet, därför har jag anmält programmet, säger hon till Drugnews.

Hon tycker att Studio Ett som public service-program borde balanserat bättre, frågat efter källor till påståendet om cannabis eller tagit upp det senare. Klomp oroas över attitydförändringar kring cannabis – när studier visar att drogen bland annat är inkörsport till andra droger.

Thomas Björkman är chef för Studio Ett på Sveriges Radio.

– Ja, programledarna blev överraskade och försökte styra tillbaka samtalet till ämnet. Men det stämmer att vi inte följt upp det mer, säger han till Drugnews.

Det är inte första gången Studio Ett anklagas för att inte vara tillräckligt kritiska i sina program. I våras handlade ett programinslag om marijuana för medicinskt bruk i USA. Även det inslaget anmäldes för att inga kritiska röster kom till tals och att en professor inte fick rätt förutsättningar att uttala sig. Granskningsnämnden friade dock nyligen Studio Ett och anser att det inslaget inte stred mot kraven på opartiskhet.

Mer från Accent