Peter Allebeck får drogforskningspris

Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutets institution för socialvetenskap, får CANs pris för sin forskning om hur alkohol och narkotika påverkar människor över tid. Enligt motiveringen har hans studier av värnpliktiga starkt bidragit till ökad kunskap om effekterna av alkohol och narkotika på liv och hälsa.

För trettio år sedan tog Peter Allebeck initiativ till studier av en årskull värnpliktiga födda i början av 50-talet. Via olika register har de följts från mönstringstillfället fram till idag då de är i 60-årsåldern. Särskilt sambandet mellan cannabis och schizofreni och mellan alkoholkonsumtion och våldsam död bland unga män har påverkat såväl den vetenskapliga som den politiska debatten.

Peter Allebeck har också gjort sig känd för att föra ut sina forskningsresultat och aktivt ta del i samhällsdebatten.

Eva Ekeroth 

Mer från Accent