Marknadsföring

Paketering av varningar påverkar drickandet

Gränsvärden och riktlinjer är inte det mest effektiva för att få personer att dricka mindre. Att jämföra med andras konsumtion fungerar bättre.

Forskare vid University of Warwick har studerat vilken betydelse inramningen av ett budskap har för hur det tas emot.

Hur studien gick till beskriver Ivo Vlaev, professor i beteendevetenskap vid University of Warwick, i en artikel i the Conversation.

Forskarna skickade fyra sms under en period på fyra veckor till 101 studenter som drack stora mängder alkohol. Det första meddelandet upplyste dem om hur mycket de drack under en vecka jämfört med andra, till exempel ”du hör till de 10 procent som dricker mest”. Det andra meddelandet jämförde deras konsumtion med officiella riktlinjerna, medan det tredje visade deras konsumtion i jämförelse med gruppen som deltog i studien. Det fjärde, och sista, meddelandet beskrev detaljerat vad de officiella riktlinjerna innebär.

Det visade sig att efter sms:et där deltagarna jämfördes med de övriga i studien bad hälften av dem att få råd av en expert och 45 procent bad om länkar till webbsidor med information om alkohol.

Efter det första meddelandet var det 11 procent som önskade någon form av uppföljning, medan jämförelsen med riktlinjerna endast fick fem procent att göra det. Meddelandet som detaljerat beskrev riktlinjerna fungerade bättre: 20 procent bad om länkar och 15 procent om experthjälp efter att ha läst meddelandet.

Om personerna i experimentet minskade sin alkoholkonsumtion går inte att säga, men forskarna drar ändå slutsatsen att mer tid borde läggas på att fundera över hur man förpackar budskap.

Mer från Accent