Narkotika

Östersund tillsätter narkotikakommission

För att förbättra det förebyggande arbetet mot droger i Östersund kommer en narkotikakommission att tillsättas. Det beslutade kommunstyrelsen igår.

Man hoppas att tillsättandet av en narkotikakommission ska leda till en narkotikapolitisk kraftsamling i kommunen.

Kommissionens uppgifter blir att kartlägga narkotikasituationen bland unga samt inventera alla myndigheters och organisationers arbete i narkotikafrågor riktat till kommunens ungdomar och unga vuxna.

Med utgångspunkt i resultatet ska kommissionen sedan ta fram ett narkotikapolitiskt program och föreslå nya och kompletterande åtgärder.

Förslaget väcktes av fem politiker från olika partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Miljöpartiet och Folkpartiet. Bakgrunden är, enligt förslagsställarna, ”att socialnämnden har konstaterat ökade behov av insatser för unga på grund av ett omfattande narkotikamissbruk, socialförvaltningen beskriver en stad där tillgången på narkotika är stor och ungdomspolisen signalerar tydligt om en allvarlig narkotikasituation”.

Linn Berglin, ordförande i socialnämnden var den som först tog upp frågan, men hon tror inte att situationen i Östersund är värre än i andra kommuner.

− Jag vet inte hur det ser ut i andra kommuner. Jag antar att problemen med nätdroger finns överallt, men det är vår kommun vi har ansvar för, säger hon till accent.

Hon är inte förvånad över att hon fick med sig de andra partierna.

− Vi som sitter i socialnämnden ser ju hur kostnaderna för narkotikaproblemen ökar. Dessutom har vi fått signaler både från polisen och socialtjäånsten att de upplever att problemen ökar. Därför var lätt att få med sig de andra på idén. Det är en helt enig socialnämnd som står bakom det här, säger hon.

I kommissionen är det täånkt att politiker i kommunledning och socialnämnd, experter från kommunen, polisen, landstingets beroendeenhet och Mittuniversitet ingå.

Mer från Accent