Öronmärkning av pengar till frivilligorganisationer tas bort

Sedan år 2002 har det funnits en hög med öronmärkta pengar som har delats ut av Socialstyrelsen till frivilligorganisationer för drogförebyggande projekt. Men från och med i år tar Statens folkhälsoinstitut över uppdraget och öronmärkningen försvinner.

År 2002 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att dela ut statsbidrag på 25 miljoner kronor under två år till frivilligorganisationer för drogförebyggande projekt. Därefter innehöll pengapåsen 15 miljoner kronor per år fram till och med förra året, enligt Åke Setréus på Socialstyrelsen, som har ansvarat för fördelningen av de här bidragen.

Men i december 2010 bestämde regeringen plötsligt att uppdraget skulle flyttas till Statens folkhälsoinstitut istället.

– Det var snabba ryck kan man säga, och det skapade en viss osäkerhet och irritation hos frivilligorganisationerna, säger Åke Setréus.

I och med flytten försvinner öronmärkningen av pengarna, och de slås istället ihop med de omkring 40 miljoner kronor som Statens folkhälsoinstitut sedan tidigare delar ut till drogförebyggande projekt inom framför allt kommuner och landsting.

– Teoretiskt sätt kan det bli bättre för de frivilligorganisationerna – de kan få större del av kakan nu än när vi hade pengarna. Men det kan även bli sämre, eftersom myndigheter gillar att stödja andra myndigheter. Men i och för sig, om de tär någon myndighet som skulle vara ett undantag från det så är det väl Statens folkhälsoinstitut, säger Åke Setréus.

Flytten av pengarna innebär även att det blir en fördröjning av utdelandet i år. De frivilligorganisationer som har fleråriga projekt har blivit lovade ett beslut redan i januari, men de andra kommer att få vänta på eventuella pengar.

– När en ny myndighet ska ta över så tar det tid innan man har kommit igång med verksamheten – myndigheter är ganska tröga. Så det kan dröja ganska ordentligt.

Åke Setréus är dock inte kritisk till flytten av pengapåsen.

– Det här hör naturligt hemma på Statens folkhälsoinstitut, eftersom de är expertmyndighet på prevention i allmänhet och droger i synnerhet. Det kanske borde ha legat hos dem redan från början.

Men Åke Setréus kommer även i fortsättningen att ha ett visst inflytande över var pengarna hamnar, eftersom Statens folkhälsoinstitut ska samråda med Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen vid fördelningen.

Förra året fick ett antal IOGT-NTO-projekt statsbidrag, blanda andra Minska alkoholvåldet, Alkoholfria miljöer och Schyst vuxen. Hur det blir i år återstår att se.

Jenny Stadigs

Mer från Accent