Alkoholpolitik

”Opinionen svänger
inte av sig själv”

Att påverka alkoholpolitiken är ett långsiktigt arbete där vardagsgnetande och lobbying varvas med utspel och kampanjer. Högst upp på IOGT-NTO:s agenda står just nu att säkra monopolet och begränsa alkoholreklamen.

Att påverka alkoholpolitiken är en av IOGT-NTO:s tre högst prioriterade frågor. En färsk undersökning (se längre ner), som Accent gjort, visar att medlemmarna tycker att det är den allra viktigaste frågan. Och det är också en fråga som ägnas mycket tid och kraft.

Uppgiften kräver många kontakter, ständig beredskap, och kontinuerlig bevakning. Det gäller att hålla koll på motioner och utredningar och försöka lista ut när det är bäst att agera. När som helst kan något hända som kräver en omedelbar reaktion. Samtidigt vill IOGT-NTO förstås sätta agendan, driva frågor och och påverka opinionen.

– Nu har det gått två år av mandatperioden utan att det hänt något på alkoholområdet. Vi hade höga förhoppningar på Gabriel Wikström när han tillträdde som folkhälsominister, så det har känts lite uppgivet när ingenting har hänt. Därför var det desto mer välkommet när beskedet kom att alkoglassen ska utredas. Det visar ändå att enträget arbete lönar sig, även om vi inte är iland bara för att det tillsatts en utredning, säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.

Den isglass med en alkoholhalt på fem procent som under hösten dök upp i Mathems sortiment hittade i somras ut till ett antal Ica-butiker i landet. IOGT-NTO startade snabbt en namninsamling för att få Folkhälsomyndigheten att betrakta glassen som en alkoholdryck. På kort tid fick man ihop 3 000 namn.

– Nu ska vi återkoppla till alla dem som engagerade sig. Vi vill visa att engagemang spelar roll, säger Linda Engström.

Om isglassen krävde en akutinsats så är arbetet med andra frågor mer långsiktigt och tålamodskrävande. Den viktigaste frågan just nu är att behålla detaljhandelsmonopolet, det vill säga att försvara Systembolaget.

– Det viktigaste är att undanröja alla hot mot monopolet. Alkoglassen är ett sådant hot, näthandeln är ett annat. Sedan är det alkoholreklamen. Politiken måste vara konsekvent och hängas upp på folkhälsan. Det måste vi bevaka, säger Linda Engström.

Som folkrörelse har IOGT-NTO unika möjligheter menar Linda Engström.

– Vi är många som kan hjälpas åt. Det är något vi använder oss av för att skapa opinion.

viktigast

Och IOGT-NTO:s alkoholpolitiska arbete lönar sig. Det anser i alla fall Gabriel Romanus, tidigare socialminister, chef för Systembolaget, riksdagsledamot och ordförande i Alkoholpolitiskt forum.

– Ja, absolut. Det visar väl om inte annat den utredning om alkoholglassen som Gabriel Wikström nu kommer att tillsätta. När nyheten kom hänvisades bland annat till namninsamlingen som IOGT-NTO hade gjort, säger han.

När man gör som IOGT-NTO och inte bara protesterar, då får man gehör

Gabriel Romanus tycker att IOGT-NTO använder en bra taktik.

– När man gör som IOGT-NTO och inte bara protesterar, utan även kommer med fakta och hänvisar till forskning, då får man gehör, både hos allmänheten och i riksdagen, säger han.

Han framhåller att även andra nykterhetsorganisationer har betytt mycket för alkoholpolitiken.

– MHF:s (Motorförarnas helnykterhetsförbund) arbete med alkobommar i hamnarna är viktigt, och de har en stor del i att promillegränsen sänktes till 0,2 i trafiken en gång i tiden. Även Blå bandet är alerta med nyhetsförmedling och viktiga kommentarer om alkoholpolitiken, säger han.

Gabriel Romanus drar upp flera alkoholpolitiska framgångar för IOGT-NTO.

– Ta Kent Härstedts utredning om alkoholinförsel 2004, som föreslog en sänkning av alkoholskatten. Då drog IOGT-NTO igång en kampanj som fick partier på båda sidor om blockgränsen att gå emot utredningens förslag.

Opinionen svängde och det gör den inte av sig själv. IOGT-NTO var en av de aktörer som spelade en avgörande roll, säger han.

Vid EU-inträdet bidrog IOGT-NTO till att detaljhandelsmonopolet och, till att börja med, även införselbegränsningarna blev kvar.

– Man jobbade hårt för att behålla monopolen, ställde krav på förhandlarna och bevakade förhandlingarna. Jag arbetade på Systembolaget då och IOGT-NTO var ett väldigt bra stöd. De som var angelägna om att svenskarna skulle rösta ja var rädda för att förlora rösterna från IOGT-NTO:s medlemmar och andra som ville ha en restriktiv alkoholpolitik.

Alla våra monopol fick vi inte behålla fullt ut, men detaljhandelsmonopolet blev kvar, och det betydde mest för alkoholpolitiken, säger han.

Gabriel Romanus. Foto: Jens Wingren
Gabriel Romanus. Foto: Jens Wingren

Även införselreglerna var en seger i början.

– Förhandlarna lyckades få igenom att vi fick ett undantag även på den punkten, men det förlorade vi senare. Det var sagt att vi skulle ha veto mot ytterligare ökad införsel, men när vi redan var medlemmar och en EU-kommissionär tyckte att Sverige skulle ha samma regler som övriga medlemsstater, med samma upptrappning som Finland och Danmark, vågade Sverige inte testa om det skulle hålla i EU-domstolen att vägra, säger han.

Andra alkoholpolitiska insatser IOGT-NTO gjort på senare år är att anmäla den TV-sända alkoholreklamen till Myndigheten för radio och TV. Anmälan, som gjordes 2011, resulterade i att myndigheten begärde att deras brittiska motsvarighet, Ofcom, skulle pröva ärendet. Det ledde till en uppmaning från Ofcom till TV-bolagen att följa svenska regler. En uppmaning som bolagen struntat i. Ett nytt direktiv för audiovisuella medier har antagits, som öppnar för att länderna själva kan besluta om förbud. Det gör att frågan hålls levande och engagerar många runt om i EU.

2011 polisanmälde IOGT-NTO också tio internethandlare för att få prövat om verksamheten var laglig. Det ledde till att en person dömdes för olovlig alkoholförsäljning.

Inför det senaste valet uppmanade IOGT-NTO både medlemmar och andra att mejla en politiker för att fråga hur de ställer sig till att skärpa lagstiftningen för alkoholreklam. Det resulterade i att över 25 000 frågor skickades till drygt 5 000 riksdagskandidater. Närmare hälften av kandidaterna svarade.

Samtidigt drog organisationen igång en kampanj där man uppmanade den som störde sig på alkoholreklam att ta en bild och lägga ut på Instagram eller Twitter och tagga bilden #alkoholstör, eller att bli rapportör och rapportera all alkoholreklam man såg under en vecka. På kampanjsidan fanns en länk till Konsumentverket där man kunde anmäla alkoholreklam, vilket ledde till att anmälningarna ökade med 800 procent.

Vill du bara göra en punktinsats kan du få tips på iogt.se.

Här är några exempel:

• Bli vän med en politiker eller makthavare på Facebook.

• Gilla och dela alkoholpolitiska inlägg på sociala medier.

• Skriv en insändare eller debattartikel.

• Fråga efter alkoholfritt på krogen.

• Anmäl alkoholreklam du ser eller som du får hem i brevlådan till Konsumentverket/KO.

• Bjud på Almedalsdrinken eller annan alkoholfri dryck vid något evenemang.

• Uppmana din lokaltidning att uppmärksamma alkoholfria drycker.

• ”Glöm” ett exemplar av Accent i väntrummet på vårdcentralen eller något annat strategiskt ställe.

Har du lust att lägga mer tid så kan du starta en studiecirkel eller kolla med ditt distrikt om där finns en drogpolitisk grupp som du kan gå med i. Annars kanske du vill starta en sådan? Kontakta Anders Karlsson eller Simon Brehmer på IOGT-NTO:s förbundskansli: 08-672 60 00.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer