Öl och jobb går inte ihop

Svenskar vill inte blanda alkohol och jobb. Det visar en ny undersökning som Alna genomfört. Trots det har var femte någon gång presterat sämre på jobbet på grund av alkohol eller droger.

– Generellt kan man säga att arbetstagare är emot alkohol på jobbet, säger Carina Wessman som är marknads- och försäljningschef på Alna.

När Alna, som är en resurs för arbetsmarknadens parter i drogfrågor, frågade ett tusental anställda på företag i Sverige om alkohol i arbetslivet var de flesta negativt inställda till alkohol på jobbet.

Nio av tio tycker inte att det är okej att komma bakfull till jobbet och nästan alla, 97 procent, anser att en starköl på lunchen inte är acceptabelt.

Men trots det har 21 procent någon gång presterat sämre på jobbet på grund av att de har druckit alkohol eller tagit någon annan drog dagen före.

– Man svarar utifrån samhällets normer. Men sedan att göra det är något helt annat, säger Carina Wessman.

När det gäller kollegernas arbetsprestation dagen efter en blöt fest är det desto fler som tycker att alkoholdrickandet går ut över jobbet. Över 50 procent uppger att någon av deras kolleger någon gång presterat sämre på jobbet dagen efter att de druckit.

55 procent misstänker också att någon av deras jobbarkompisar har alkoholproblem.

– Det är en hög siffra. Tittar man till hur ofta vi gör utredningar så är det en stor differens mellan hur många som får hjälp jämfört med hur många som verkar ha problem, säger Carina Wessman.

22 procent misstänker att någon jobbarkompis missbrukar läkemedel, 15 procent spelmissbruk och 8 procent ett narkotikamissbruk.

– Det är ofta kollegerna som ser någonting och berättar för chefen men då brukar det ha gått ganska långt eftersom man helst inte vill ställa till det får någon. Även cheferna brukar dra sig för att konfrontera någon eftersom de vill vara helt säkra, säger Carina Wessman. Vårt tips är att man ska prata med personen så fort som möjligt men bara fokusera på det som faktiskt har hänt. Exempelvis om personen brukar komma sent till jobbet så pratar man om det. Då behöver du inte ha säkra bevis för att den anställde har problem.

Joanna Wågström

Mer från Accent