europa

Ökning av narkotika i avloppsvatten

Analyser av det europeiska avloppsvattnet visar ökat narkotikamissbruk – och avslöjar nya drogtrender i städerna.

Avloppsvatten från cirka 46 miljoner människor i Europa har analyserats under 2018 för att spåra fyra olagliga droger: amfetamin, kokain, MDMA (ecstasy) och metamfetamin. Studien presenterades i mars och siffrorna pekar på en ökning av samtliga av dessa droger jämfört med 2017, med undantag för metamfetamin.

Projektet är ett samarbete mellan den europeiska avloppsanalysgruppen SCORE och EU-organet ECNN, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. I fjol analyserade de avloppsvattnet varje dag under en vecka i 73 europeiska städer, i totalt 20 länder, för att kunna kartlägga invånarnas drogvanor. Inget svenskt avloppsvatten undersöktes 2018, men tester genomfördes däremot i våra nordiska grannländer.

Så kallad ”avloppsbaserad epidemiologi” är en vetenskaplig disciplin som fortsätter att utvecklas snabbt, där man numer nästintill kan bevaka människors narkotikabruk i realtid. Genom att utföra tester i exempelvis ett avloppsreningsverk, kan forskare uppskatta mängden droger som används i ett samhälle genom att mäta nivåer av olagliga droger och de metaboliter som utsöndras i urinen.

Så vad avslöjade 2018 års avloppsvatten om européernas drogvanor?

Kokain: ökade spår av kokain, vilket bekräftar den uppåtgående trend som rapporterades redan 2017. Allra högst siffror i västra och södra europeiska städer, särskilt städer i Belgien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.

Amfetamin: De flesta städer kunde rapportera en ökning av amfetaminrester. Högsta nivåerna rapporterades i norra och östra Europa. Betydligt lägre nivåer i södra Europa.

MDMA: Ökade spår av MDMA i de flesta städer, jämfört med en stabiliserande trend 2017. Under åren 2011-2016 observerades dock en kraftig ökning.

Metamfetamin: Vanligen koncentrerat till Tjeckien och Slovakien, men nu syns metamfetamin även i Cypern, östra Tyskland, Spanien, Finland och Norge.

Kokain och MDMA ökade kraftigt på helgerna. Amfetamin har tidigare varit mer jämnt fördelat över veckan, men under 2018 har användandet ökat på helgerna, vilket tyder på ett upptrappat fritidsbruk. Metamfetaminresterna var mer jämnt fördelade över veckan.

Årliga tester har utförts av SCORE-gruppen sedan 2011. I samband med årets rapport, publicerades en interaktiv karta som gör att man kan zooma in på resultat för varje stad och drog för att se användartrender under flera års tid. Där kan man bland annat se analyser från svenska städer från tidigare år.

Mer från Accent