Okej förbjuda drogturister i Holland

DRUGNEWS. Att förbjuda utlänningar att besöka cannabis-caféer i Holland strider inte mot EU-regler. Det slår EU-domstolen fast i en utdragen process efter att staden Maastricht stängt ett ställe som sålde narkotika till utländska kunder.

Efter ökade problem med ordning och kriminalitet kring gränsstadens så kallade coffe-shops, så beslutade borgmästaren i slutet av 2005 att på prov begränsa utlänningars tillträde till ställena, som enligt landet policy får sälja upp till 5 gram cannabis per kund.

När ägaren till ”Easy Going” ändå fortsatte tillåta utlänningar köpa narkotika så stängdes stället av kommunen. Han överklagade då och fick rätt i holländsk förvaltningsdomstol som ansåg att det var olagligt att diskriminera utlänningar. Men EU-domstolen följer nu generaladvokatens förslag från i somras och ger Maastricht rätt att fortsätta porta utlänningar från cannabis-caféer.

EU-domstolen konstaterar att begränsningen är berättigad i syfte att bekämpa narkotikaturism och åtföljande allmänna störningar. Omkring 10 000 besökare – varav 70 procent är utlänningar – per dag hade 14 coffe-shops i Maastricht. Grannländer har också uppmanat Holland att göra mer mot drogturismen.

I Holland finns idag drygt 600 coffe-shops. Den nya regeringskoalitionen och flera kommuner överväger nu att införa ett system där marijuana-caféer tvingas bli medlemsklubbar bara för lokala invånare. Torsdagens EU-dom i Luxemburg kan göra ett sådant regelverk möjligt.

• Fotnot: EU-domstolens slutliga avgörande i mål C137.

Drugnews/SL

Mer från Accent