Ökade alkoholskador bland kvinnor

Kvinnor har fördubblat sin alkoholkonsumtion sedan 90-talet.  Och allt fler kvinnor dör på grund av alkohol. Det visar CAN:s senaste rapport om drogutvecklingen i Sverige.

– Det kan ha med kvinnornas ökade alkoholkonsumtion att göra, säger Siri Nyström som är forskningssekreterare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Kvinnors självrapporterade alkoholkonsumtion har nästan fördubblats sedan 1990, från 1,5 liter ren alkohol till 2,8 liter 2008. I takt med att de dricker mer ökar också skadorna. Det visar CAN:s rapport Drogutvecklingen i Sverige som presenteras i dag.

Män har under 2000-talet haft en nästan fyra gånger högre alkoholrelaterad dödlighet än kvinnor. Men andelen kvinnor som dött med alkohol som underliggande eller bidragande orsak har ökat. 1990 stod kvinnorna för 17 procent av dödsfallen, 2008 var motsvarande siffra 21 procent.

Andelen kvinnor som omhändertagits för fylleri har ökat från sju procent 1990 till 13 procent 2009.  Andelen kvinnor som misstänks för trafiknykterhetsbrott har stigit från åtta procent till elva procent under samma tidsperiod. Andelen kvinnor som vårdas inom slutenvården har ökat från 20 till 26 procent.

– Att kvinnors konsumtion ökar kan ha att göra med jämställdheten i samhället, att kvinnor får mer frihet. Det man behöver göra nu är att se över beroendevården som oftast är utvecklad för män och mäns behov, det är viktigt att anpassa den för kvinnor, säger Siri Nyström.

Totalt sett har däremot alkoholkonsumtionen minskat i Sverige, sedan 2004 har den gått ner med mer än tio procent. Det är till följd av att den oregistrerade alkoholen, privatinförd, smugglad och hembränd alkohol, minskat. 2009 drack svensken i genomsnitt 9,3 liter ren alkohol. Den registrerade alkoholen stod för 78 procent.

Även hos ungdomar har alkoholkonsumtionen minskat sedan början på 2000-talet.

Joanna Wågström

Mer från Accent