Ökad risk för skador redan efter första glaset

Risken för alkoholrelaterade kroppsskador ökar redan efter första glaset. Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska institutet om kopplingen mellan alkoholkonsumtion, olyckor och skador som förordar förebyggande åtgärder även för normalkonsumenter.

Alkoholskador orsakar samhället stora kostnader. Medan samspelet mellan kraftig berusning, trafikolyckor och våld är kända, så är de vid måttlig konsumtion mer outforskade.

Doktoranden Hervé Kuendig studerade därför kopplingen alkoholkonsumtion och skador vid en akutmottagning i Schweiz. Patienter som kommit dit med krosskador orsakade av våd eller olyckor intervjuades.

Det visade sig att var fjärde skada som behandlades där hade uppstått efter alkoholkonsumtion. Och att över 80 procent av de skador som inträffat på fredags- och lördagskvällar var alkoholrelaterade.

De personer som druckit mycket drabbades oftare av skador, men det visade sig att de flesta skador som bedömdes som alkoholrelaterade skedde efter måttlig konsumtion.

– Mina resultat talar för att förebyggande åtgärder inte bara bör inriktas på enskilda storkonsumenter av alkohol. Den största nyttan, i termer av att undvika skador, kan uppnås genom strukturella åtgärder som påverkar normalkonsumtionen av alkohol i samhället, säger Hervé Kuendig i en kommentar.

Drugnews/Sven Liljesson


Mer från Accent