… och i storstäderna dricks det mest.

Att Stockholm och Västra Götalands Län, tätt följt av Skåne, har högst alkoholkonsumtion i landet är kanske inte så förvånande. I storstadsregionerna finns bland annat ett större restaurangutbud och en större tillgång till alkohol. I storstäderna förändras också dryckesmönstren snabbare, mönster som landsbygden sedan tar efter.

Det handlar exempelvis om det kontinentala ”findrickandet” av vin under veckorna, ett mönster som storstadsborna anammat från länder i Sydeuropa, och som sprider sig vidare till mindre orter och landsbygden.

Alkohol inköpt på Systembolaget är dubbelt så vanlig som smuggelsprit i Stockholm. Och, bland annat som en följd av detta, går alkoholkonsumtionen ner i Stockholm . Inte minst bland ungdomar. Enligt Stockholmsenkäten 2010, där man intervjuat 15-åringar om deras alkoholvanor, dricker både pojkar och flickor mindre i dag än för åtta år sedan. Personer under 50 år dricker generellt mindre i dag är för tio år sedan, men nedgången berör främst män.

Hembränt står för endast 1 procent av totalkonsumtionen.
I Stockholm är det alltså vanligast att handla sin alkohol på Systemet. Stockholmaren föredrar vin före öl och starksprit, även om lokala skillnader förekommer inom staden. Bag-in-box står för drygt hälften av det konsumerade vinet.

I Stockholm intas 2,5 liter av den totala konsumtionen på 10,2 liter per person och år på restaurang. I Norrland är motsvarande siffra 0,3 liter.
Även om det finns regionala skillnader i Sverige är de mindre i dag än i mitten av 1990-talet då ökade införselkvoter och senare fri införsel (2004) skapade en alkoholboom i södra Sverige, medan norra delen av landet halkade efter.

– Nu har Norrland kommit ikapp. Och även om konsumtionen fortfarande är lägre där, har den ökat mest där. Det är också i norra Sverige vi ser de största alkoholskadorna, säger Håkan Leifman på Sorad .

En hög andel av införd och insmugglad alkohol har Skåne med 3,4 procent, vilket motsvarar 40 procent av Skånes totala konsumtion. Ju längre norrut man kommer, desto lägre procent smuggelsprit. I Norrland utgör smugglad och resandeinförd alkohol 10 procent av totalkonsumtionen.

Generellt minskar dock smugglingen och resandeinförseln till Sverige. Sedan 2004 har den minskat med 10 procent.

– Nyhetens behag har lagt sig, konstaterar Håkan Leifman.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent