Nytt lärarmaterial ska öka ungdomars kunskap om droger 

Statens folkhälsoinstitut ger ut ett nytt lärarmaterial som ska fungera som ett stöd i undervisningen om droger. ”Ungdomar dricker inte mindre bara för att de får information, men de behöver kunskap för att kunna fatta klocka beslut”, säger Jessica Johansson, projektledare för lärarmaterialet.

Studier visar att information inte verkar förändra unga människors beteende när det gäller droger, och att information som ska verka avskräckande till och med kan få motsatt effekt eftersom den väcker nyfikenhet. Samtidigt finns det exempel på att droganvändandet bland ungdomar går upp när informationen minskas, vilket bland annat har skett i USA.

I Sverige har undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak stadigt minskat i omfattning, enligt CAN:s årliga undersökningar bland skolelever.

Enligt Jessica Johansson, som har lett arbetet med det nya lärarmaterialet på Statens folkhälsoinstitut, bestämdes det att materialet skulle tas fram eftersom det under åren har kommit in en mängd önskemål om det från lärare, skolsköterskor, skolledare och andra som jobbar med barn och ungdomar.

– Det fanns ett uppenbart behov av ett sådant här lärarmaterial. Det är ett rent inspirationsmaterial med tankar och idéer om hur man som lärare kan jobba med de här frågorna och integrera dem i den ordinarie undervisningen, säger hon.

Jessica Johansson tror inte att undervisning om droger i sig förändrar ungdomars beteende, men hon anser ändå att det är nödvändigt med kunskap inom området.

– Precis som man behöver samhällskunskap så behöver man det här. Det handlar inte om skräckpropaganda utan om fakta. Om vi tar alkohol som exempel, så handlar det till exempel om att få kunskap om vilka lagar och reglar som styr och att föra ett resonemang kring varför vi har de lagar vi har, och om vad som händer i kroppen rent biologiskt.

Förutom att ge inspiration till hur information om droger kan vävas in i undervisningen tar materialet upp betydelsen av ett gott skolklimat och en god lärandemiljö.

– Det handlar mycket om sådana större frågor, som inte har direkt med droger att göra. Vi vet att ett gott skolklimat är betydelsefullt för hur eleverna mår och presterar, och att det i sin tur påverkar hur mycket substanser de använder, säger Jessica Johansson.

Lärarmaterialet, ”Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak”, finns i två olika upplagor, en för grundskolan och en för gymnasiet. Materialet finns i tryckt form, men kan även laddas ner i pdf-format från Statens folkhälsoinstituts webbplats.

Jenny Stadigs

Mer från Accent