Nytt forskningsprojekt om tvångsvård

Hallå där Stefan Norén, professor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, som har fått 3,3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse till ett treårigt forskningsprojekt om tvångsvård.

Vad ska ni forska om?

− Statens institutionsstyrelse har ett omfattande dokumentationsmaterial, men ingen har forskat på det. Vi vet att det finns grupper som blir hjälpta av vården medan andra återkommer flera gånger. Vi vill veta varför.

Vad väntar ni er att finna?

− Vi hoppas få veta vad som karakteriserar de klientgrupper som lyckas bättre och de som lyckas sämre i vården. Vi har en gästforskare från USA, Lena Lundgren, som sett skillnader mellan olika grupper där. Men USA har en mer heterogen befolkning så det är inte säkert att resultaten blir desamma här.

Hur kan det här komma klienterna till nytta?

− Om man har större kunskap om grupperna borde man kunna utveckla vården så den blir mer effektiv. Förhoppningsvis kan man också få ökad förståelse varför vården inte alltid ger förväntat resultat. Att förfina och förbättra vården är yttersta avsikten med projektet.

Eva Ekeroth

Mer från Accent