Nytt antidopingbolag föreslås

DRUGNEWS. Dopingutredningen föreslår att staten och Riksidrottsförbundet bildar en ny nationell antidopingorganisation – Antidopning Sverige AB. Bolaget ska även kunna dopingtesta besökare på privata gym efter avtal.

Det är en del av förslagen i organisationsutredningen mot dopings förslag som överlämnades till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth i onsdags.

– Vi föreslår ett mer samlat grepp mot dopingproblem, att både idrotten och samhället delar ansvaret och att avtal tecknas med polis och tull. Men även genom samarbete med Folkhälsoinstitutet för att förbättra folkhälsan i landet och att människor inte tar preparat som är skadliga, säger utredaren Malin Eggertz Forsmark till Drugnews.

Den nya organisationen – föreslås bildas 1 juli 2012 och ägas gemensamt av staten och RF – ska upprätta en plan och föreskrifter för antidopingarbetet inom idrotten, bedriva dopingkontroll med certifierad personal och utreda förseelser.

Även handlägga dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver ta preparat som innehåller dopingklassad substans. Men även bedriva viss information och utbildning, vilket skulle innebära att nya bolaget övertar viss verksamhet från Dopingjouren. Dessutom delta i internationellt samarbete och initiera forskning om doping inom idrotten.

Förutom kontroller inom idrottsrörelsen, så ska alltså Antidopning Sverige AB även ansvara för att sluta avtal med gymkedjor för att kunna kontrollera deras medlemmar och kunder.

– Flera gymägare har önskat ett sådant samarbete. De måste i sin tur sluta kontrakt med besökarna som går med på att kontrolleras. Vid misstanke ska de kunna avstängas, säger Malin Eggertz Forsmark.

Det finns cirka 500 gym i landet med flera tusen besökare. Det har noterats att doping är ett problem även utanför idrotten. Bland andra unga gymbesökare, esteter och våldsverkare tar tillväxthormoner. En studie beräknar att cirka 10 000 svenskar regelbundet tar dopingmedel, men mörkertalet är stort och tullbeslag indikerar att missbruket är mer omfattande.

Utredningen bedömer att det inom dagens lagar är möjligt att genomföra dopingkontroller och sanktioner mot idrottsutövare och gymbesökare. Men att det behövs en förordning för att behandla personuppgifter i enlighet med världsantidopingbyrån Wadas bestämmelser. Att ha ett ackrediterade laboratorium i Sverige är viktigt både för att klara kontroller och kunna konkurrera om värdskap för internationella evenemang framöver.

• Problem med att kosttillskott kan innehålla otillåtna dopingmedel, har utredningen inte titta på. Häromdagen avslöjade Riksidrottsförbundet att flera svenska idrottare har testats positivt och riskerar fällas efter att intagit sådana kosttillskott. ”RF:s policy är att avråda idrottare för att ta kosttillskott”, uppger Kristina Olinder, ordförande i RF:s dopingkommission och sekreterare i utredningen, till Drugnews.

• Fotnot: Utredningens förslag, Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10, pdf-fil, 338 sidor).

Drugnews/SL

Mer från Accent