Politik

Nya regler försvårar för finska spritresenärer

Finland tar nu ett litet men ändå konkret kliv mot en restriktivare alkoholpolitik. Detta sedan tullen beslutat att rederierna inte längre får hjälpa passagerare att frakta alkohol från färjan till hamnen.

Finlands närhet till Estland är ett ständigt återkommande tema när man i Finland debatterar alkoholfrågor. Bara dryga timmens båtresa från Helsingfors ligger Tallinn, där framför allt priset på starka alkoholdrycker är långt lägre än i Finland.

Hittills har passagerare kunnat få hjälp med att frakta sina alkoholdrycker från färjan och upp till hamnen. Men det sätter alltså den finländska tullen stopp för med början nu i november.

Viking Line slutade med de här transporterna redan i början av oktober.

– Vi tyckte det var bäst att sluta genast. Det finns inget dramatiskt i detta, säger Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström till dagstidningen Helsingin Sanomat.

Även de övriga rederierna med Estlandstrafik, Eckerö Line samt Tallink-Silja, slutade den här veckan upp med hamntransporterna.

– Vi agerar så som myndigheterna vill och kunderna får hädanefter bara hämta dryckerna från själva färjan, säger Tallink-Siljas vice VD Pasi Näkki.

Det är tillåtet att från Estland till Finland föra in alkohol för eget bruk. Men inom tullen konstaterar man att en del laster som med rederiernas hjälp förts i hamn har varit så stora, att det finns anledning att misstänka att de är avsedda för försäljning.

Idag, fredag, har den finländska tullen ett möte där man ska diskutera strategin vad gäller bussresenärer, som ju får sina alkoholdrycker transporterade till land.

Mellan september 2012 och augusti 2013 förde finländska utlandsresenärer in sammanlagt ungefär 75 miljoner liter alkoholdrycker.

Omvandlat till ren alkohol blir siffran 8, 8 miljoner liter.

Mer från Accent