Nya alkohollagen dröjer till nästa år

Behandlingen av den nya alkohollagen har fördröjts. Tanken var att riksdagen skulle behandla propositionen i mitten av juni och att lagen skulle träda i kraft den 1 augusti. Nu kan behandlingen ske först i höst och troligen kommer den nya lagen att gälla först den 1 januari 2011.

Bakgrunden till fördröjningen är den EU-notifiering som måste ske när medlemsländer tänker stifta lagar som kan innebära handelshinder. I förslaget till ny alkohollag ingår vissa bestämmelser kring teknisk sprit som Italien har haft synpunkter på.

När ett annat EU-land anmäler att de har invändningar inträder automatiskt en frysning som gör att de föreslagna lagändringarna inte kan genomföras under tre månader. Regeringen hoppades kunna gå vidare med de delar av propositionen som inte handlar om teknisk sprit men har nu fått nekande besked från EU-kommissionen: Regelverket innebär att hela propositionen är fryst till den 2 augusti.

Detta innebär att propositionen kan komma upp först när höstriksdagen samlats. Bedömningen från Socialdepartementet är att den i och med detta kan träda i kraft först den 1 januari 2011.

– Förslaget till ny alkohollag innebär många viktiga förändringar och jag beklagar förseningen, säger Maria Larsson i ett pressmeddelande. Bedömningen är att innehållet i propositionen inte kommer att förändras, det här handlar om en formell behandling där EU-rättens regler måste respekteras.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt har tidigare uttalat sig mycket kritiskt om den nya alkohollagen och är idag lättad.

– Sommaren är räddad. Med den nya lagen hade antalet serveringstillstånd snabbt skjutit i höjden, och därmed alkovåldet, säger hon.

IOGT-NTO har tidigare gjort en undersökning som visar att den nya alkohollagen kan resultera i tio nya serveringstillstånd per kommun.

– Om förslaget blir lag kommer det att innebära stora uppluckringar i den svenska alkoholpolitiken och därmed ökade skador, säger Anna Carlstedt. Jag hoppas att riksdagsledamöterna använder sommaren till att studera alkovåldet och kanske återkommer med en annan åsikt än regeringens. De kan till exempel läsa WHO:s färska alkoholstrategi, där står det svart på vitt att den restriktiva alkoholpolitiken är den mest effektiva.

Pierre Andersson

Mer från Accent