Cannabis

Ny undersökning: Stort motstånd mot legalisering av cannabis

En ny undersökning som CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, låtit göra visar att stödet för legalisering av cannabis är litet i Sverige.

92 procent av de som tillfrågats i undersökningen tycker inte att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk. Nästan lika många – 89 procent – tycker att det även i fortsättningen ska vara förbjudet att använda cannabis.

På frågan ”Sverige borde ha en mindre restriktiv hållning till narkotika” är det 6 procent som tycker att det stämmer bra med deras uppfattning.

Undersökningen är gjord av Ipsos som en del av de Monitormätningar man gör åt CAN varje månad. Tilläggsfrågorna om attityder till cannabis har ställts till 2102 personer i åldrarna 17-84 år under april-maj 2014.

– Det har diskuterats mycket om legalisering och narkotikafrågan på sistone. Man får lätt en bild av att var och varannan ungdom använder cannabis och att allt fler tycker att det bör legaliseras. Men vi har hela tiden tyckt att det saknas en bild av vad svensken tycker egentligen, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

Den yngsta åldersgruppen, 17-29-åringar, är den som är minst restriktiv I undersökningen. Här tycker 14 procent att det borde vara tillåtet att använda cannabis.

Håkan Leifman, direktör CAN
HåŠkan Leifman, direktör CAN

Av undersökningen kan man också utläsa att kvinnor generellt är mer restriktiva än män när det gäller narkotika. Skillnaderna när det gäller utbildningsbakgrund och om man bor i stad eller på landsbygden är däremot små.

En liknande undersökning gjordes senast 2005, då på uppdrag av Socialdepartementet. Även om frågorna som ställdes då inte var exakt lika formulerade kan man dra vissa slutsatser, menar Håkan Leifman.

– Det finns inga tendenser till en mer tillåtande syn, snarare tvärtom. Inte heller bland unga är det fler idag som tycker att cannabis är okej.

Även 2005 såg man att den yngsta åldersgruppen var mer liberal, men det verkar som att den attityden ofta ändras när man blir äldre.

– Nu, nästan tio år senare ser vi inga tecken på att den åldersgruppen har tagit med sig den liberala hållningen, motståndet är stort.

CAN har nu långtgående planer på att följa människors attityder till såväl alkohol som narkotika regelbundet, något som saknas idag.

– Vi kan inte göra det varje månad men kontinuerligt. Jag tycker att det är viktigt. CAN har löpande mätningar på både ungas och vuxnas vanor och vi vill också mäta attityder. Vi hoppas på att få lite extra medel till det. Det är viktigt både för beslutsfattare och andra att veta vad folk tycker och tänker – många trodde nog att en sådan här undersökning skulle hamna på helt andra nivåer jämfört med för tio år sedan, säger Håkan Leifman.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer