Ny strategi för ANDT-området

Långsiktighet och samarbete ska prägla arbetet på alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet under kommande mandatperiod. Det sa barn- och äldreminister Maria Larsson i dag på Drogfokus-konferensen i Örebro.

I regeringens budget för 2011 har närmare 257 miljoner avsatts för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiska åtgärder. Lika mycket pengar ska ges årligen under fyra år framåt.

– Vi måste ha en långsiktighet och uthållighet i de här frågorna, säger barn- och äldreminister Maria Larsson, som är ansvarig ANDT-frågorna.

En gemensam strategi för arbetet med alkohol-, narkotika-, doping- och tobak som ska gälla under de kommande fem åren ska skrivas av regeringens ANDT-sekretariat. Strategin ska läggas fram till Riksdagen innan årsskiftet, som ska fatta beslut i februari.

– Kopplingarna är så starka mellan de här områdena. Det är nästan ingen som testar narkotika i nyktert tillstånd, säger Maria Larsson.

Tanken med att införa en gemensam strategi är att insatserna lättare ska kunna samordnas. Speciellt på länsnivå där myndigheter som polis, kommun, skola och socialtjänst i större utsträckning kan samarbeta och ha koll på vad var och en gör.

ANDT-sekretariatet har bett olika representanter att komma in med synpunkter inför framtagandet av strategin. IOGT-NTO har fört fram att stora resurser bör satsas på alkoholområdet.

– Det krävs jättestora insatser på alkoholområdet eftersom det är där problemen är som störst, säger Anna Carlstedt. Sedan tycker vi att det är viktigt att de ideella organisationerna får bra förutsättningar eftersom vi gör väldigt mycket.

Vilka områden som kommer att prioriteras eller hur budgeten ska fördelas under de kommande åren är inte klart ännu. Regeringens ANDT- sekretariat väntas komma med besked inom kort.

– Vi hoppas att de håller fast vid hörnstenarna; att alkohol ska vara dyr och svår att få tag på. Regeringen gjorde lite oroande insatser under förra mandatperioden och luckrade upp den svenska alkoholpolitiken, tyvärr.

Joanna Wågström

Mer från Accent