Ny standard tar upp alkohol

ISO har tagit fram kriterier för hållbara evenemang. Förhoppningsvis röstas de igenom i slutet av maj. Tack vare IOGT-NTO omfattar kriterierna också alkohol.

Att skruvar, muttrar och elektriska kontakter har en standard känner nog alla till. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute, en oberoende medlemsförening som ansvarar för standardiseringen. På allt fler områden lyckas man också komma överens om en internationell standard genom ISO, International Standardisation Organization.

I takt med att kraven på miljö och hållbar utveckling ökar har standardiseringen kommit att omfatta även andra områden. Evenemang kommer sannolikt att kunna certifieras som hållbara evenemang från och med i sommar.

− Det var ett initiativ från arrangörerna av London OS som har lett till att ISO valt att ta fram kriterier för evenemang som vill vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara, säger Bengt Rydstedt, projektledare på SIS, som påpekar att förslaget dock inte är klubbat än.

IOGT-NTO är en av de svenska organisationer, företag, kommuner och myndigheter som engagerat sig i arbetet.

− Vi såg att alkoholfrågan inte alls fanns med i resonemangen, så vi tyckte det var viktigt att försöka få med den. Och våra förslag har blivit väldigt väl mottagna, säger Sara Heine, verksamhetschef på IOGT-NTO.

Peace & Love, den årliga musikfestivalen i Borlänge är en annan organisation som varit med i den svenska kommittén. De hoppas få genomföra det första svenska ISO-certifierade evenemanget.

− Vi har ett sidoevenemang som vi kallar ”the meeting point”. Det är en annorlunda konferens om hållbar utveckling. Det är det evenemanget vi riktar in oss på i år. Så småningom vill vi naturligtvis att hela festivalen ska bli certifierad, säger han.

Eva Ekeroth

FAKTA: ISOs hållbarhetscertifiering av evenemang

En rad kriterier avseende miljö, ekonomi och sociala aspekter måste uppfyllas. Kraven gäller ledning, planering, kontroll, resurser, dokumentation, genomförande och utvärdering.

Alkohol berörs på fyra ställen:

1. I checklistan ingår frågan hur man ska se till att alkohol- och drogrelaterat våld undviks.
2. I avsnittet om hållbar upphandling finns fyra mål. Det första gäller att minimera negativ påverkan av varor och tjänster, bland annat sociala konsekvenser orsakade av alkohol eller andra droger.
3. Listan över risker och möjligheter, nämner risken att minderåriga exponeras för alkohol och andra droger.
4. Avsnittet om lagar och regler poängterar att man ibland måste gå längre än lagstiftningen, till exempel för att undvika att minderåriga exponeras för alkoholreklam.

Mer från Accent