Ny organisation för barn i Norge

Juba är en ny barnorganisation som bildats inom den norska nykterhetsrörelsen. Det är IOGT Junior och DNTBs barnförbund (Det Norske Totalavholdsselskap) som har gått ihop och bildat den nya organisationen. Jubas första ordförande är Dag Endal.

Juba är enligt stadgarna ”en frivillig junior- och barnorganisation som arbetar för att minska alkohol- och narkotikabruket i samhället, för att utbilda barn till demokratiskt deltagande och för att bidra till en rättvisare fördelning av världens tillgångar”.

Från och med nyår tar Juba över medlemmar och verksamhet från de båda tidigare organisationerna.

På det nya kansliet i Trondheim finns tre anställda. Tillsammans med den nyvalda styrelsen ska de få igång lokalavdelningar i så många kommuner som möjligt. Avdelningarna ska vara trygga mötesplatser som ger barnen möjlighet till upplevelser, personlig utveckling och ansvar. 

Eva Åhlström

Mer från Accent