Ny medicin mot alkoholmissbruk på gång

Ett läkemedel som minskar suget efter alkohol håller just nu på och testas på alkoholister. Läkemedlet har tagits fram efter att forskare på Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet har upptäckt att en höjd nivå av glycin i hjärnan dämpar alkoholens belönande effekter. Därmed minskas suget efter att dricka.

När man dricker alkohol utsöndras dopamin i hjärnan. Dopamin är en del av kroppens belöningssystem och ger en känsla av upprymdhet och välbefinnande.

– Vid ett kroniskt alkoholintag anpassar sig nervcellerna till alkoholen och belöningssystemet byggs om, så att personen måste dricka för att kunna fungera och må normalt, säger Helga Höifödt Lidö, forskare på Sahlgrenska akademien i en kommentar.

I sin avhandling har hon kunnat visa hur alkohol påverkar dopaminnivåerna i hjärnan och dragit slutsatsen att substanser som hämmar aminosyran glycins återupptag kan bli en medicin mot alkoholmissbruk.

– Mina avhandlingsresultat visar att två olika glycinåterupptagshämmare ger en robust och långvarig sänkning av alkoholintaget hos råttor samtidigt som alkoholens dopaminstimulerande och belönande effekter motverkas, säger Helga Höifödt Lidö.

Joanna Wågström

Mer från Accent