Ny forskning om orsaken till beroende

Ny forskning visar hur alkoholen påverkar hjärnan. Den visar också att olika personer påverkas olika vilket kan förklara varför vissa lättare hamnar i missbruk och beroende.

Att många tycker sig må bra av att dricka alkohol är inget nytt. Men nu har forskare vid Ernest Gallo klinik och forskningscenter, University of California i San Francisco visat att det beror på att alkoholen påverkar endorfinsystemet, det så kallade belöningssystemet i hjärnan.

Den nya forskningen visar också att endorfinsystemet hos storkonsumenter och normalkonsumenter reagerar olika på alkohol. Båda grupperna fick en ökad endorfinutsöndring i hjärnan, men hos storkonsumenterna frigjordes mer endorfiner i hjärnans belöningscentrum. De kände sig också mer påverkade än normalkonsumenterna efter att ha druckit samma mängd alkohol. Resultaten tyder på att personer vars hjärnor frigör mer endorfiner får en starkare positiv upplevelse av att dricka alkohol. Det gör dem mer benägna att dricka för mycket, vilket gör att de på sikt löper risk att bli alkoholister.

−Det här är något vi anat i trettio år, eftersom djurförsök tyder på att det är så det fungerar, men vi har inte kunnat visa det på människor förrän nu, sager Jennifer Mitchell, tf biträdande professor vid centret. Det här är den första studien som visar hur alkohol får människor att må bra.

Den nya forskningen kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för alkoholberoende och så småningom medverka till effektivare behandling.

Studien, som publicerades i Science Translational Medicine den 11 januari 2012, gick till så att 13 storkonsumenter och 12 normalkonsumenter fick dricka samma mängd alkohol. Med hjälp av en PET-kamera kunde forskarna sedan mäta hur mycket endorfiner som utsöndrades i försökspersonernas hjärnor.

Eva Ekeroth

Mer från Accent