Alkohol

Var tionde sekund dör någon av alkohol

I genomsnitt dricker världens alkoholkonsumenter 17 liter ren alkohol per år. Det leder till 3,3 miljoner dödsfall och en väldig mängd sjukdomsfall och olyckor. FN:s Världshälsoorganisation, WHO, uppmanar nu regeringar världen över att satsa mer på att förebygga alkoholskador.

Alkohol låg bakom 3,3 miljoner dödsfall förra året, visar en ny rapport från FN:s Världshälsoorganisation, WHO. I rapporten konstaterar WHO att alkohol inte bara kan leda till beroende utan också ökar risken att människor drabbas av olika sjukdomar. Så många som 200 olika diagnoser, inklusive levercirrhos, och ett antal cancerformer. Dessutom bidrar alkoholen till att öka våld och olyckor.

WHO har också funnit att människor blir mer mottagliga för infektioner som tuberkulos och influensa av storkonsumtion av alkohol.

– Det måste göras mer för att skydda befolkningen från de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion, säger Oleg Chestnov, biträdande generaldirektör för icke-smittsamma sjukdomar och mental hälsa på WHO.

Rapporten ”Global status report on alcohol and health 2014 redovisar alkoholkonsumtionen i 194 medlemsländer, konsumtionens betydelse för hälsoläget och politiska åtgärder.

Mest dricker man i Europa.

Några länder har redan vidtagit åtgärder, till exempel höjt alkoholskatten, begränsat tillgängligheten, höjt åldersgränsen och begränsat marknadsföringen av alkohol.

– Vi fann att 16 procent av alkoholkonsumenterna berusningsdricker, vilket är det sätt att drick på som skadar hälsan mest, säger Shekhar Saxena, Chef för Mental hälsa och drogberoende på WHO.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer